توقف تاسیس رشته ی کاردرمانی در دانشکده های توانبخشی

بورد تخصصی کاردرمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

با سلام و عرض ادب و احترام

اینجانبان دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی کاردرمانی اعتراض خود را در خصوص تصمیمات غیر حرفه ای و سلیقه ای که بی توجه به نظر جامعه کاردرمانی و بدون آگاهی از زیرساخت های آموزشی در اکثر دانشگاه های کشور و امکانات و تمهیدات و فرصت های شغلی موجود برای متخصصان کاردرمانی در جامعه می باشد عنوان میکنیم، این تصمیمات که در نهایت، آسیب و صدمات جبران ناپذیری بر بدنه ی دانش کار درمانی و آینده کاری و جایگاه شغلی متخصصان کاردرمانی وارد مینماید. لذا اینجانبان تقاضا داریم نسبت به موارد زیر اقدام نمایید:

توقف تاسیس رشته ی کاردرمانی در دانشکده های توانبخشی
کاهش پذیرش دانشجویان رشته کاردرمانی در دانشکده های توانبخشی موجود در کشور

توقف پذیرش دانشجو در دانشگاه هایی که زیرساخت لازم برای اموزش دانشجو را ندارند.

پیگیری برای بهبود امکانات و افزایش تعداد هیات علمی در گروه های کاردرمانی

 


متخصصان و دانشجویان رشته کادرمانی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize متخصصان و دانشجویان رشته کادرمانی to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook