همسان سازی حقوق و تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی وزارت بهداشت و درمان کل کشور

IMG_20200308_203653_5332.jpg

همسان سازی حقوق و تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی متخصص بهداشت و درمان کشور


حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم‌ انقلاب    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم‌ انقلاب to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...