درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

ص11.JPG

ص22.JPG

رونوشت

رئیس جمهور محترم

رئیس محترم قوه قضاییه

رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر، فقهاء و حقوقدانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی

روسای محترم کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس شورای اسلامی

رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

رییس محترم سازمان برنامه و بودجه

معاون محترم اقتصادی رییس جمهور

معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور

معاون محترم پارلمانی رییس جمهور

معاون محترم حقوقی رییس جمهور

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

رییس محترم نهاد نمایندگی فقیه در دانشگاه‌ها

مشاور محترم وزیر بهداشت و مدیر کل حوزه وزارتی

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

روسای محترم دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

روسای محترم نهاد نمایندگی فقیه در دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور


اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات تابعه وزارت بهداشت    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I accept that اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات تابعه وزارت بهداشت will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display this information publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...