نامه اعضای جامعه پزشکی کشور خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد برای رفع تحریم‌ها بر علیه ایران

نامه مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ،
روسا و اعضای هیات مدیره انجمن‌های علمی پزشکی ایران
و اعضای جامعه پزشکی کشور خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد برای رفع تحریم‌ها بر علیه کشورمان در شرایط دشوار شیوع اپیدمی کرونا ویروس

In the name of God, the Compassionate, the Merciful


March ,25,2020

To His Excellency
Mr. Antonio Guterres
Secretary-General of the United Nations;

As the Secretary General, you are among the few most prominent and influential characters globally ,who are fully observant upon world events.Our country Iran as a developing country should be highly considered in your perspective due to the special situations.
The so-called 'debilitating sanctions' unilaterally imposed after withdrawal of United States from the Nuclear Deal or Joint Comprehensive Plan of Action (JCOPA), have deliberately targeted our patients, healthcare sectors and healthcare providers.

The common people and patients in Iran were suffering from shortage of medical equipments and drugs prior to Covid-19 Pandemic ,mostly because of those unilateral sanctions and disconnection with the international banking system .

The Covid-19 crisis in Iran ,so far has only been partially restrained due to daily efforts ,sacrifice and sadly losing ,many physicians ,nurses and healthcare experts , despite the lack of adequate resources.

The debiliating sanctions of Iran in this global crisis , has exposed the medical community and the people to great human casualties.

It goes without saying , harnessing covid-19 pandemic needs a global and unified collaboration .
Medical scientific associations of Iran established through the free election of representatives from close to 169 medical, dental and pharmaceutical associations , is the most independent and in other words the most non-governmental official body of the Iranian Medical Society.

In this regard, we urgently and respectfully request his Excellency and United Nations , to abide, abolish or otherwise modify sanctions against Iran, and unblock the country's financial resources, which are our nation's strategic reserves during this crisis, in a manner consistent with the Charter of Human Rights and other treaties and resolutions, in order to prevent a humanitarian catastrophe.

Medical scientific Associations of Iran

به نام خداوند بخشنده ی مهربان
 
 
۲۵ مارس ، 2020

عالیجناب
آقای آنتونیو گوترس
دبیر کل سازمان ملل متحد؛

شما به عنوان دبیر کل ، جزو معدود شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در سطح جهان هستید که کاملاً از وقایع جهانی آگاهی دارید.
کشور ما ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به دلیل موقعیت های خاص باید از نظر شما بسیار مورد توجه قرار گیرد.
با اصطلاح "تحریم های فلج کننده" که بطور یک جانبه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای یا برنامه جامع اقدام مشترک (JCOPA) تحمیل شده است ، به طور حساب شده بیماران ، مراکز درمانی ، پزشکان و ارائه دهندگان درمان هدف قرار داده شده اند.

مردم و بیماران عادی در ایران قبل از همه گیری جهانی بیماری Covid-19 از کمبود تجهیزات پزشکی و داروها ، بیشتر به دلیل تحریم های یک جانبه و قطع ارتباط با سیستم بانکی بین المللی رنج می‌بردند.

  بحران Covid-19 در ایران ، تاکنون تنها به دلیل تلاش روزانه ، ایثار و از دست دادن متاسفانه بسیاری از پزشکان ، پرستاران و متخصصان مراقبت های بهداشتی ، علی رغم کمبود منابع کافی ، تا حدی مهار شده است.

لیکن تحریم های نگران کننده ایران در این بحران جهانی ، جامعه پزشکی و مردم را در معرض تلفات انسانی قرار داده است.

ناگفته نماند ، مقابله با پاندمی Covid-19 نیاز به یک همکاری جهانی و یکپارچه دارد.
مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران که از طریق انتخاب آزاد نمایندگان نزدیک به 169 انجمن پزشکی،دندانپزشکی و دارویی ایجاد شده است ، و نیز خود این انجمن ها مستقل ترین و به عبارتی غیر دولتی ترین نهاد جامعه پزشکی ایران است.

  در همین راستا ، ما به طور فوری و با احترام از صلاحیت شما و سازمان ملل درخواست می کنیم تا تحریم ها را علیه ایران لغو کرده یا به گونه ای اصلاح کرده تا منابع مالی کشور را که ذخایر استراتژیک کشور ما در این بحران است ، به شکلی منطبق با منشور حقوق بشر و سایر معاهدات و قطعنامه های بشر دوستانه به منظور جلوگیری از بک فاجعه انسانی به کار بیاندازیم.

امضاء:
-هیات مدیره مجمع انجمن‌های پزشکی
-انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران

-اعضای جامعه پرشکی کشور


اعضای جامعه علوم پزشکی کشور    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize اعضای جامعه علوم پزشکی کشور to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook