فاجعه محرومیت از تحصیل بهیاران

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش

همانگونه که مستحضرید رشته‌ی بهیاری یکی از با قدمت‌ترین رشته‌های پیراپزشکی میباشد که از سالیان دور با حضور پررنگ در مواقع حساس و بحرانی از دوران ۸ سال دفاع مقدس گرفته تا اکنون که نظام سلامت کشور درگیر مبارزه با کرونا می‌باشد و تعداد زیادی از بهیاران به صورت داوطلبانه در مراکز ریفرال بیماری کرونا درحال خدمت‌رسانی می‌باشند؛

هر‌ساله قبل از شروع سال تحصیلی از بین دانش‌آموزان برای ورود به رشته‌ی تحصیلی‌بهیاری با شرایط:معدل بالای ۱۸،آزمون ورودی سخت‌و مصاحبه‌ومعاینات‌فیزیکی از بین تعدادزیادی داوطلب نفرات‌برگزیده برای ورود‌به‌این رشته پذیرفته‌میشوند؛
در واقع تمامی آنان جزء دانش‌آموزان تیزهوش و بااستعداد می‌باشند که پس‌ازگذراندن دوره‌ای ۳ساله‌که تلفیقی‌از آموزش‌های‌فشرده‌ی تئوری‌وعملی می‌باشد در مقطع دیپلم فارغ‌التحصیل میشوند؛
سالانه‌بیش‌از ۱۵۰۰ نفر بهیار‌درکشور‌فارغ‌التحصیل میشوند ودر حال حاضر بیش‌از ۳۰هزار‌بهیار‌درکشور‌وجود‌دارد.
با‌توجه به سیاست‌های موجود در وزارت بهداشت و معاونت پرستاری از سال ۹۴ به بعد هیچ بهیاری‌جذب نشده‌است!
پس‌از حذف‌سهمیه‌ی ورودی بهیاران‌به‌رشته‌ی پرستاری‌ به دلیل اینکه بهیاران‌ درطول دوران‌تحصیل خود دروس تخصصی خودرا مطالعه‌می‌کنند‌وهیچ‌یک ازدروس‌تخصصی رشته‌ی تجربی‌راندارند،توانایی‌رقابت باداوطلبان کنکورتجربی راندارند،همچنین طبق مصوبه‌ی شورای‌سنجش‌و‌پذیرش‌دانشجو‌ درخصوص رشته‌های‌کارودانش که‌آموزش‌عالی‌را‌موظف به اجرای دوره‌ی‌کاردانی‌پیوسته کرده‌است،این قانون‌برای رشته‌ی بهیاری‌که‌از شاخه‌ی کاردانش‌است اجرا‌نمیگردد و حق ادامه‌ تحصیل از بهیاران سلب گردیده است؛
پس‌از‌ماه‌ها پیگیری هیچ پاسخی از وزارت‌بهداشت دریافت نشده و بهیاران همچنان بلاتکلیف وتعدادزیادی‌از بااستعدادترین دانش‌آموزان کشوراز ادامه‌تحصیل محروم‌وآینده‌ی خود‌را تباه‌می‌بینند.

آیا‌اگر‌قرار‌است پرستاری‌تربیت شود‌بهتر نیست‌‌از‌بین‌بهیاران که ازسنین‌پایین باحضور‌در محیط‌های درمانی تجارب‌بالینی‌خوبی دارند،
افراد‌برگزیده‌ای پذیرش‌گردند؟

آیا گلچین شدن تعدادی از تیزهوش ترین دانش‌آموزان برای این رشته و با شرایطی که به وجود آمده گرفتن حق ادامه تحصیل از آنان اجحاف در حق فرزندان این آب و خاک نیست؟

از شما خواهشمندیم در این خصوص دستورات مقتضی را جهت اجرای عدالت آموزشی صادر فرمایید.

و من الله توفق


وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...