عدم بازتاب یا پیگیری مشکلات نیروهای شرکتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی علیرغم تماس ها و ارسال هزاران پیامک اعتراضی به آن سازمان

          IMG_20200411_131109_617.jpg

             


سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...