اعتراض دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بسمه تعالی

ریاست محترم وزارت بهداشت جناب اقای دکتر نمکی

با توجه به ماهیت رشته دندانپزشکی و قرارگیری این رشته در گروه پرخطر مواجه با کرونا ویروس به دلیل فاصله بسیار نزدیک با بیماران و نظر به این که هنوز به کنترل مناسب و پایداری از تعداد مبتلایان روزانه این بیماری در استان و کشور نرسیده ایم، ما دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به دلایل زیر مخالفت خود را برای بازگشایی زودهنگام این دانشکده تا زمان کاهش نرخ بیماری و تجهییز با امکانات کافی اعلام می داریم

     درصد بالای انتقال بیماری از بیماران به دانشجویان و اساتید و بالعکس 

 نبود امکانات کافی در دانشکده های دندانپزشکی کشور (در پروتکل های اولیه وزارت بهداشت تنها به قراردادان امکاناتی نظیر گان ، دستکش و ماسک اشاره شده است در حالی که مقالاتی که تاکنون منتشر شده و حتی گایدلاین خردادماه وزارت نیاز مراکز و مطب ها به وسایلی همچون ساکشن فشار قوی ، تهویه قوی و توربین و وسایل یک بار مصرف  را لازم دانسته است) 

 با توجه به فاصله کم صندلی های دندانپزشکی در دانشکده و نبود تهویه مناسب حتی در صورت فراهم سازی امکانات کافی،  ریسک انتقال بیماری از بیمار به بیمار همچنان کنترل نشده می­باشد 

عدم وجود امکانات کافی در خوابگاه ها و ریسک بالای گسترش بیماری در خوابگاه ها و سرویس های حمل و نقل دانشگاهی (ابتلا 12 دانشجوی خوابگاهی به کرونا ویروس تا کنون علی رغم تعداد بسیار کم دانشجویان خوابگاهی در قیاس با زمان بازگشایی دانشگاه) 

ناشناخته بودن این بیماری و اختصاص دادن زمان بیشتر برای انجام تحقیقات علمی در ارتباط با این اپیدمی و روشن شدن روش های مناسب برای مواجهه با آن 

   الزام به کاهش طول ترم و کاهش بار آموزشی

 

با توجه به موارد ذکر شده و بسیاری از موارد دیگر که شاید در این مقال نگنجد و همچنین نگرانی دانشجویان نسبت به سلامتی خود و اطرافیان، خواهشمندیم از تصمیم عجولانه خودداری نمایید و از تبدیل شدن دانشکده های دندانپزشکی به کانون گسترش ویروس کرونا در سطح استان جلوگیری فرمایید.  بدیهی است که دانشجویان دندانپزشکی تا زمان فراهم نشدن امکانات کافی برای بازگشایی دانشکده و از آن مهم تر کاهش میزان شیوع این بیماری در جامعه از حضور در دانشکده امتناع میکنند و مخالفت خود را با هرگونه تعجیل در بازگشایی طی این نامه اعلام میدارند.

 

  دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

Sign this Petition

By signing, I authorize ناشناس to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook