تعهد منتخبین نظام پزشکی به آرا جامعه پزشکی

«اطلاعیه»

 

با وجود آسیب های جدی بیماری کرونا در ابعاد مختلف، جایگاه و نقش بی بدیل مدافعان سلامت و اهمیت جامعه پزشکی و کادر درمان بیش از گذشته برای مردم و مسئولان روشن شد.

طبیعی است که در چنین اتفاق مهمی اهمیت بزرگترین نهاد صنفی جامعه پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد مرجع کشور مشهودتر می شود. 

در حالی که سال‌ها است تلاش‌های آشکار و پنهان برای خدشه دار کردن استقلال سازمان نظام پزشکی و تبدیل آن به نهادی غیرتاثیرگذار و وابسته در جریان بوده است، اما همه گیری کرونا و تاثیرات آن بر تمام ساختارهای کشور اهمیت وجود چنین ساختارهای صنفی کارآمد و مستقل و نخبه را آشکارتر ساخت. 

در چنین شرایطی انتخابات دوره هشتم سازمان با اتفاقات عجیب و غریب و بدعت های نامناسب شرایط خاصی یافت. اگرچه انواع شیوه ها برای حذف و انصراف نمایندگان شاخص استفاده شد، اما در نهایت فهرست اعلام شده توسط مجمع انجمن های علمی پزشکی ایران که صنفی ترین و غیرسیاسی ترین و فراگیرترین لیست انتخاباتی بود، پیروز آشکار رقابت در تهران بزرگ بود. 

نتایج انتخابات در سایر شهرستانها نیز حکایت از برگزیده شدن نماینده واقعی جامعه پزشکی است. 

ما جمعی از کسانی که بنا بر مسئولیت اجتماعی و صنفی خود در انتخابات شرکت کرده و نسبت به کاندیداهای مستقل و غیر وابسته اقبال نشان دادیم، ضمن تبریک به برگزیدگان این انتخابات در تهران و سراسر کشور، هشدار می دهیم ناتوانی در جلب آرای عمومی باعث شده که گروهی خاص که با هدف کنترل و در اختیار قرار گرفتن سازمان نظام پزشکی به عرصه آمده بودند، تلاش‌های غیرقانونی و غیراخلاقی خود را برای مرعوب کردن، تطمیع، و جذب رای منتخبین و اعضای مجمع عمومی آغاز کرده اند. 

 

اکنون و در این مقطع حساس ما پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان ماماها، متخصصین علوم آزمایشگاهی و شاغلین حرف پروانه دار که به استقلال و تاثیرگذاری نهاد صنفی ارج می نهیم و با رای خود این امر را ثابت کرده ایم، از برگزیدگان خود انتظار داریم که به میثاق خود وفادار باشند و تحت تاثیر تلاش های غیر موجه و تهدیدهای انتخاباتی قرار نگیرند و بدانند که رفتار و کردار آنان پیش چشم همه کسانی است که افتخار برگزیده شدن را نصیب آنان کرده اند. 

از نمایندگان برگزیده خود انتظار میرود که رفتار صنفی و انسجام جامعه را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و به میثاق خود و تعهدات صنفی خود پایبند بمانند.

 

نام و نام خانوادگی

شماره نظام پزشکی 

امضاء


نظام پزشکی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize نظام پزشکی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...