درخواست اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان بهداشت محیط ایران جهت ممنوعیت استخدام رشته های غیربهداشت محیطی در گروههای بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی کشور

باسمه تعالی

استاد گرامی جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد

معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع: درخواست اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان بهداشت محیط ایران جهت ممنوعیت استخدام رشته های غیربهداشت محیطی در گروههای آموزشی بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی کشور ‎

با سلام و احترام و آرزوی تندرستی و تبریک میلاد حضرت رسول اکرم ص

همانگونه که مستحضرید بر اساس اهداف و رسالتهای رشته بهداشت محیط که در همه رشته مقاطع بهداشت محیط مصوب شورای عالی برنامه ریزی ذکر گردیده است، انجام تمامی رسالت های قید شده این رشته و گرایش های آن بر عهده دانش آموختگان رشته بهداشت محیط در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا گذاشته شده است. بدیهی است نیاز سنجی انجام شده در شورایعالی برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای جامعه و کسب نظر از مراجع ذیصلاح و همچنین مبتنی بر توانمندی های کسب شده توسط فارغ التحصیلان این رشته بوده است که در سایر رشته های غیربهداشت محیطی پیش بینی نگردیده است.

از طرف دیگر با توجه به انبوه فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته بهداشت محیط که متقاضی استخدام و انجام تعهدات هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی هستند، شایسته و سزاوار نیست که دانشگاه های علوم پزشکی از فارغ التحصیلان رشته های غیربهداشت محیطی استفاده نمایند، چرا که علاوه بر ایجاد نارضایتی شدید در اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته بهداشت محیط، موجب اتلاف سرمایه انسانی و منابع مالی بیت المال و عمر دانشجویان این رشته و ایجاد نا امیدی و بی انگیزگی در آنان نیز میگردد.

‎ با امعان نظر به دلایل  فوق، چندین بار هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط در سنوات و دوره های مختلف این امر را در مصوبات و صورت جلسات خود مورد تاکید قرار داده و موضوع  به امور هیات علمی وزارت متبوع و دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی و دیگر مراجع بالادستی در وزارت بهداشت به صورت رسمی و طی مکاتبات متعدد اطلاع رسانی گردیده است در نتیجه پیگیری های به عمل آمده، در چندین مورد و از جمله  در  نامه های شماره ۵۰۶/۴۵۸۹ مورخ ۹۴/۱/۱۸ رئیس محترم مرکز امور هیئت علمی و نامه شماره ۱۱۳/۱۵۹۹مورخ ۸۵/۵/۲ دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی و نامه شماره ۱۱۵۱۵مورخ  ۸۵/۵/۳۱ معاون محترم آموزشی وزیر وقت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بصورت شفاف ابلاغ  گردیده است که در پذیرش و بکارگیری اعضای هیئت علمی در گروه های بهداشت محیط برابر مصوبات شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها فقط از فارغ التحصیلان رشته بهداشت محیط استفاده نمایند تا با توجه به جنبه های بهداشتی رشته، کمبودی از این نظر بوجود نیاید.

اما متاسفانه علیرغم صراحت ابلاغیه های وزارتی فوق الذکر و مصوبات مکرر هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط، این مهم در فراخوان هجدهم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی لحاظ نشده و اخیرا نیز با توجیهی جدید تحت عنوان همگرائی از فارغ التحصیلان گرایش های مختلف محیط زیست وزارت علوم و دانشگاه آزاد به منظور جذب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور استفاده شده و اعتراض جمع کثیری از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته بهداشت محیط کشور در این مورد، تاکنون بلا اقدام و مسکوت مانده است.

شایان ذکر است که هیاتهای ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط در ارزیابی های دوره ای و در پاسخ به درخواست دانشگاه ها مبنی بر تاسیس رشته های جدید، بکارگیری و جذب فارغ التحصیلان غیر بهداشت محیطی (که هیچکدام زمینه، دانش و رویکرد بهداشتی مورد نظر وزارت بهداشت که بهداشت محیط بر پایه آن استوار است را دارا نمی باشند) از جمله گرایش های مختلف رشته محیط زیست (مهندسی محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، عمران آب و فاضلاب، مدیریت محیط زیست و ...) در گروه های آموزشی بهداشت محیط و گرایش های مختلف این رشته را به هیچ عنوان مجاز ندانسته و در ارزیابی تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی بهداشت محیط، در صورت حضور و اشتغال دانش آموختگان رشته های فوق، آنها را به عنوان نیروی هیات علمی مرتبط منظور نمی نمایند. بنابراین  جذب و بکارگیری و تامین اعتبار حقوق و مزایای آنان نقص غرض و مغایر با اهداف و تکالیف و رسالتهای تربیت دانش آموختگان رشته بهداشت محیط می باشد.

ضمن آرزوی سربلندی روزافزون، از جنابعالی درخواست می نمائیم  یکبار دیگر اهمیت این موضوع را به دانشگاه ها و دانشکده های  علوم پزشکی کشور و امور محترم هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ابلاغ و دستور نظارت و پیگیری لازم به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی و به ویژه در فراخوان اخیر صادر گردد. پیشاپیش از دستورات مساعد جنابعالی به منظور بررسی و انجام اقدامات مقتضی در این خصوص سپاسگزاریم.

  اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی بهداشت محیط سراسر کشور

 رونوشت 

مقام‌ محترم عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استاد گرامی جناب آقای دکتر بهرام عین الهی جهت استحضار و صدور هر گونه دستور

دبیر محترم شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مریم بختیاری جهت استحضار با توجه به اهمیت موضوع به ویژه در ارتباط با اهداف و رویکردهای جاری در شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

رئیس محترم مرکز امور هیئت علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی جهت استحضار و صدور دستور پیگیری موضوع با توجه به مکاتبات پیش گفته

دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی استاد گرامی دکتر غلامرضا حسن زاده جهت استحضار با توجه به مکاتبات و پیگیری های قبلی

دبیر محترم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی جهت استحضار با توجه به مصوبات و اطلاعیه های قبلی

رئیس محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا مصداقی نیا جهت استحضار و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط

دبیر محترم هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط منطقه الف استاد گرامی سرکار خانم دکتر مهناز نیک آئین جهت استحضار و ارجاع موضوع به مراجع ذیربط‌ و پیگیری لازم

دبیر محترم هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط منطقه ب استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد ملکوتیان جهت استحضار و ارجاع موضوع به مراجع ذیربط‌ و پیگیری لازم

دبیر محترم هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط منطقه ج استاد گرامی جناب آقای دکتر کاظم ندافی‌ جهت استحضار و ارجاع موضوع  به مراجع ذیربط‌ و پیگیری لازم

دبیر محترم کمیته تخصصی بهداشت محیط استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسن احرامپوش جهت استحضار و ارجاع موضوع  به مراجع ذیربط‌ و پیگیری لازم


Environmental Health    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Environmental Health to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...