Оставка на Георги Христозов, който подписва смъртната присъда на БРФК / Immediate resignation of Hristozov, who destroyed the Bulgarian Cynology Federation!

241850174_10158825835399790_1494266901513203934_n1.jpg

В резултат на еднолично решение и без санкция от ОС на БРФК, заведено под №48 от 8 ноември 2021 година като заявление от Българската републиканска федерация по кинология, което действие е в пълно нарушение на  българското законодателство, от 1.01.2022 FCI прекратява пълноправното членство на БРФК във FCI. Развъждане в България, изложби в България, кинология в България – всичко това се прекратява с волеизявление на един човек, който НЕ представлява интересите на членовете на БРФК! Решение за подобно искане не е гласувано от членовете на БРФК на никакъв форум. Абсолютно еднолично Георги Христозов се разпорежда с труда и живота на много хора, обединени доскоро от идеята Кинология. Този акт приемаме като напълно авторитарен и незаконен. FCI приема като меродавно решението на един човек, който прави всичко възможно със законни и незаконни действия да унищожи една организация с традиции, за да я замени със създадената от него на семеен принцип киноложка структура. Ако Вие не искате да сте съучастници в това убийство, моля Подпишете и Разпространете тази петиция. Нашият глас е решаващ. Настояваме за незабавна Оставка на Георги Христозов! Искаме изключването му от всякаква киноложка дейност в България.

As a result of a sole decision and without sanction of the General Assembly of BRFC at the request of Georgi Hristozov, filed under №48 on November 8, 2021 is a statement by BRFC, which is in complete violation of Bulgarian law , the statement terminates from 1.01.2022 FCI the full membership of BRFC in FCI.  Breeding in Bulgaria, exhibitions in Bulgaria, cynology in Bulgaria - all this ends with a statement of intent of one person who does NOT represent the interests of the members of BRFC! A decision on such a request was not voted on by the BRFC members at any forum. Georgi Hristozov single handedly manages the work and life of many people, who were united until recently by the idea of Cynology. We accept this act as completely authoritarian and illegal. The FCI accepts as authoritative the decision of a man who does everything possible with legal and illegal actions to destroy an organization with traditions in order to replace it with the cynological structure created by him on a family basis. If you do not wish to be complicit in this murder of Bulgarian Cynilogy , please Sign and share  this Petition. Our vote is decisive. We demand the immediate resignation of Georgi Hristozov. We want his exclusion from any cynological activity in Bulgaria 


Радостина Тонева    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Радостина Тонева to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display this information publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...