بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                                                          بنام خداوند بخشاینده مهربان

بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

همانطور که در بیانیه نخست ذکر گردیده بود،ابعاد گسترده حوادث دوماهه اخیر کشور، اثرات نامطلوبی برفضای عمومی دانشگاهها گذاشته است. محدودیت اینترنت، شفاف نبودن اطلاعات و اخبار، تعطیلی کلاسهای آموزشی، پرسش ها و مطالبات صنفی، اجتماعی، سیاسی و اعتراضات دانشجویی که در سطوح مختلف مدیریتی کشور عزم و اراده عملیاتی و راهکارهای اقناع کننده ای برای بررسی و پاسخ به آنها ملاحظه نگردیده، موجی از التهاب و ناآرامی در فضای دانشگاه ها ایجاد نموده است. مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن محکوم کردن حوادث تروریستی اخیر در حرم مقدس حضرت احمد ابن موسی، شاهچراغ (ع)، که به شهادت جمعی از هموطنان مظلوم و بی گناهمان انجامید، از رویکردها و عملکرد هایی که فضای گفتگو های سازنده و مطالبات بحق سیاسی، اجتماعی و معیشتی را به سمت آسیب به جان و مال و آبروی مردم، منحرف می کنند، اعلام انزجار می نماید. بدون تردید، پایه های اقتدار هر نظامی بر مقبولیت، کسب رأی مردم، حفظ سرمایه اجتماعی وجلب اعتماد و مشارکت مردمی استوار است. اینجانبان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مشفقانه و دلسوزانه خواستار پرهیز از اعمال خشونت به‌خصوص در برابر دانشجویان ؛ به عنوان سازندگان آینده نزدیک کشور؛ می باشیم. ما از مدیران اجرایی و قضایی کشوری، استانی و دانشگاهی مصرانه  میخواهیم تا بر اساس مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی، زمینه و امنیت لازم را برای برپایی گفتگوهای سازنده و مناظرات شفاف، روشنگرانه و نیز تجمعات قانونی و پیگیری مطالبات درست مردمی را فراهم نمایند. مطالبات شفاف اینجانبان، اعضا این بیانیه، به شرح زیر است:

1- آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشت شده و زندانی که تنها دلیل دستگیری شان شرکت در اعتراضات بوده است.

2-  توقف و لغو احکام تنبیهی انضباطی دانشجویان از سوی کمیته انضباطی دانشگاه.

3- عدم اعمال اقدامات تبعیض آمیز و حمایت از همه تشکل ها، شوراهای صنفی و انجمن های دانشجویی با سلایق سیاسی اجتماعی مختلف در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت این تشکلها.

4- جلوگیری از ورود اشخاص متفرقه، لباس شخصی و نیروهای انتظامی به فضاهای آموزشی و مدیریت اجتماعات دانشجویی بوسیله مدیران دانشگاهی وکادر انتظامی دانشگاه.

5- به رسمیت شناختن فعالیتها و اعتراضات مدنی دانشجویان ؛به عنوان مؤذنین جامعه (بقول شهید بهشتی)؛ طبق اصول 9 و 27 قانون اساسی.

امیدواریم با اتخاذ سیاستهای خردورزانه و توأم با سعه صدر و آینده نگری از سوی مسؤولین استانی و دانشگاهی و رفع موانع موجود، هر چه سریعتر شاهد بازگشت آرامش و نشاط علمی و مدنی به جامعه علمی و دانشگاهی و روزهایی سرشار از امید، پیشرفت، سازندگی و عدالت برای مردم شریف کشور عزیزمان باشیم.

  -       وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  -      استاندار محترم فارس و رئیس شورای تأمین استان

-       رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-        رئیس محترم حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز     


شورای مجمع هیات غلمی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize شورای مجمع هیات غلمی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...