ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ τον ΑΣΘΕΝΗ

Οι ρευματοπάθειες είναι σοβαρές, χρόνιες και πολυδιάστατες παθήσεις που πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, κυρίως στην πιο παραγωγική περίοδο της ζωής τους. Είναι άγνωστης αιτιολογίας, μπορεί να προσβάλουν ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος και αποτελούν διεθνώς την κύρια αιτία αναπηρίας. Διαρκούν όσο διαρκεί η ζωή του πάσχοντα και επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά την κάθε πλευρά της ζωής  τόσο του ίδιου όσο και του άμεσου  περιβάλλοντος του αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Λόγω της φύσης των ρευματοπαθειών απαιτείται η συνεχής, συστηματική  και εφ΄ όρου ζωής ιατροφαρμακευτική αγωγή και στήριξη των πασχόντων. Τα άτομα με ρευματικές παθήσεις μπορούν να ζήσουν μία κανονική και ανεξάρτητη ζωή, όμως χρειάζονται κατάλληλη υποστήριξη. Με βάση τα Ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα, ο αριθμός των Κυπρίων με σοβαρές χρόνιες φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες υπολογίζεται σε 35,000. Η πρόσβαση των ατόμων με ρευματοπάθειες  σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής στήριξης έχουν σημαντικές ελλείψεις και αυτό αποτελεί απαράδεκτη διάκριση. Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  υγείας και κοινωνικής στήριξης δεν πρέπει να εξαρτάται από τον τόπο διαμονής ή τις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου και θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες σε όλη τη Κύπρο. Παρά την σοβαρότητα των παθήσεων αυτών και των κοινωνικό-οικονομικών τους επιπτώσεων σπανίως τους δίδεται προτεραιότητα.

 

Η Διακήρυξη για  ασθενοκεντρική υγεία ζητεί τον σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Μπορείτε να υποστηρίξετε την διακήρυξη για ασθενοκεντρική υγεία υπογράφοντας είτε ως άτομο είτε εκπροσωπώντας της οργάνωση σας.

 

Αναγνωρίζοντας  τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες  που περνά η Πατρίδα μας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στον  επανασχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας που θα έχουν ως επίκεντρο τους το άτομο και τις ξεχωριστές ανάγκες του  και όχι την ασθένεια. Η συμμετοχή του ασθενή στις αποφάσεις που έχουν σχέση με την θεραπεία του και η  εκπαίδευση του για τη διαχείριση της πάθησης του θα μειώσει σημαντικά τα κόστη των ταμείων υγείας.

 

Για αυτούς τούς λόγους καλούμε την  Πολιτεία, Κυβέρνηση, Βουλή και την Ευρύτερη Κοινωνία των πολιτών:

 

1. Αναγνώριση – τα άτομα με ρευματοπάθειες έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας που να αναγνωρίζουν τις ξεχωριστές τους ανάγκες και αξίες.

 

2. Ενδυνάμωση – τα άτομα με ρευματοπάθειες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε προγράμματα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για να έχουν την ικανότητα να συμμετέχουν στον καθορισμό της θεραπείας και στα θέματα που αφορούν την υγεία τους σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας.

 

3. Συμμετοχή – τα άτομα με ρευματοπάθειες και οι αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον σχεδιασμό,  εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών και  δράσεων  που έχουν αντίκτυπο στη ζωή και την υγεία τους.

 

4.  Πρόσβαση – τα άτομα με ρευματοπάθειες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτικές θεραπείες χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.

 

5. Υποστήριξη – τα άτομα με ρευματοπάθειες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης και στην πλήρη κοινωνική τους ενσωμάτωση.

 

6. Πληροφόρηση – τα άτομα με ρευματοπάθειες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε έγκαιρη  και έγκυρη πληροφόρηση έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις για την θεραπεία τους και για την αυτοδιαχείριση της πάθησης τους.


Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου    Contact the author of the petition