ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΩΡΕΚΘΕΣΗΣ 30%

Είναι κοινή επιθυμία όλων των εκθετών των εμπορικών εκθέσεων να μειωθούν σημαντικά οι τιμές ενοικίασης περιπτέρων προκειμένου να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην Ελληνική αγορά.

 

 

 

Αυτά έχουν ως εξής:

 

 

 

1.Μείωση των επαγγελματιών εμπόρων επισκεπτών.Οι επίσημες προβλέψεις μιλούν για τερματισμό λειτουργίας 250.000 ακόμα επιχειρήσεων μέσα στο 2012.

 

 

 

2.Η αγοραστική δύναμη των επαγγελματιών εμπόρων επισκεπτών θα είναι συρρικνωμένη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης της αγοράς.

 

 

 

3.Η συρρίκνωση της πιστοληπτικής δυνατότητας των εμπόρων λόγω της αφερεγγυότητας πολλών εξ αυτών και των αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης σε αυτούς βιβλιαρίων επιταγών.

 

 

 

4.Η αυστηροποίηση των όρων πληρωμής από τους χονδρεμπόρους λόγω της πτώσης εμπιστοσύνης στην δυνατότητα των εμπόρων να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.Αυτό,βεβαίως,θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των αγορών τους.

 

 

 

5.Η,κατά γενική ομολογία,εσωτερική υποτίμηση που θα επέλθει και θα καταστήσει όσα προϊόντα και υπηρεσίες δεν εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα απολύτως μη ανταγωνιστικά.

 

 

 

Με δεδομένο ότι οι ατομικές προσπάθειες των εκθετών να προκαλέσουν σε διάλογο γόνιμο τους οργανωτές των εκθέσεων και να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό τις νέες συνθήκες προς όφελος όλων έχουν,όπως όλοι γνωρίζετε, αποτύχει θεωρούμε ότι πρέπει το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί συλλογικά.

 

 

 

Eαν είστε σύμφωνοι με τις παραπάνω διαπιστώσεις παρακαλώ υπογράψτε  και δηλώστε την επιθυμία σας η οργανώτρια εταιρία ROTA  να προχωρήσει άμεσα σε μείωση ενοικίου περιπτέρου της τάξης του 30% για την έκθεση ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ που θα γίνει 14-18 Σεπτεμβρίου 2011.

 

 

ΕΚΤΟΡΑΣ ΕΚΘΕΤΙΔΗΣ    Contact the author of the petition