FLINTSHIRE COUNCIL ATTACKS WELSH-MEDIUM TEACHING.

Contact the author of the petition

Meeting on the 15th August from 1800 - 1900 Pre - PROTEST March Meeting

2011-08-13 00:35:24

SYFFLAG

Will be holding a meeting on the 15th August from 1800 - 1900 at the

 

Ysgol Festri Capel Bethesda, Yr Wyddgrug

The vestry of Capel Bethesda, Mold

Your support will be appreciated

Regards

 

SYFFLAG


syfflag

PROTEST MARCH - WEDNESDAY AUGUST 17th 2011 @ 1.30pm outside the Council Chambers in Mold

2011-08-12 11:38:47

WEDNESDAY AUGUST 17th 2011 @ 1.30pm outside the Council Chambers in Mold and up to Theatre Clwyd

Prior to full council meeting at 2.30pm.

SYFFLAG is calling on its members, who come from all five Welsh-medium Schools in Flintshire, to attend this demonstration in opposition of  FCC plans (school modernisation) to re-locate Ysgol Gymraeg Gwenffrwd (a Welsh-medium primary school) onto an English-medium ‘super school/learning community’ campus -alongside three English-medium primary schools and an English-medium secondary school (Holywell High)  on the current high-school site in Holywell.

 

SYFFLAG, set up by Parents of Welsh-medium Education pupils within Flintshire, is totally opposed to FCC school modernisation ‘Secondary School Review: Holywell’  as NO consideration has been given to Welsh-medium Education.  This is a true concern for the wider community and organisations such as RHAG (All Wales Movement supporting parents of Welsh-medium schools), and ‘Menter Iaith’(supporting the Welsh Language Board).

 

Many Flintshire parents are not Welsh-speaking themselves, but have made a conscious decision to enhance the opportunities for their children by being totally fluent both in Welsh and English.  The future of the Welsh language is seriously threatened in the Holywell area, and the North East of Wales, should this FCC plan go ahead.

 

Come and show your support to Ysgol Gwenffrwd next Wednesday.  It is really important that councillors and education officers gauge the level of dissatisfaction relating to this modernisation plan. There has been a total  lack of open and educated discussions, meaningful consultations, as well as a lack of vision for the development of Welsh-medium education in Flintshire.  The whole process needs to be questioned.

 

 

GORYMDAITH BROTEST SYFFLAG:  MERCHER,  17 AWST 1.30yp rhwng Siambr y Cyngor a Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug,

cyn cyfarfod o’r Cyngor Llawn am 2.30yp.

 

Mae SyFFLAG yn galw ar ei aelodau (sy’n dod o’r pum ysgol cyfrwng Cymraeg a geir yn Sir y Fflint) i orymdeithio i ddangos gwrthwynebiad i gynllun Cyngor Sir y Fflint- sef y cynllun i adleoli ysgol Gymraeg Gwenffrwd, Treffynnon ar gampws y ‘super school/ learning community’ fel y’i gelwid, yn Nhreffynnon.

Mae SyFflag  (Rhieni dros addysg Gymraeg yn Sir y Fflint) yn gwrthwynebu’n llwyr gynnig Awdurdod Addysg Sir y Fflint i ad-leoli Ysgol Gymraeg Gwenffrwd ar gampws saesneg ei gyfrwng yn Nhreffynnon (ynghyd â thair ysgol gynradd saesneg eu cyfrwng ac ysgol Uwchradd saesneg ei chyfrwng (Holywell High).  Mae dyfodol Addysg Cyfrwng Cymraeg a’r Iaith Gymraeg yn y fantol yma- ac mae hyn yn bryder gwirioneddol i’r gymuned ehangach gan gynnwys mudiadau fel Menter Iaith a RHAG.

Dewch yn llu i ddatgan cefnogaeth I Ysgol Gymraeg Gwenffrwd ac i achub dyfodol yr Iaith Gymraeg yn ardal Treffynnon a Gogledd Ddwyrain Cymru.  Mae’n bwysig fod y Cynghorwyr a’r Swyddogion Addysg yn ymwybodol fod anniddigrwydd mawr ynglyn â’r cynllun moderneiddio hwn, ac ynglyn ar diffyg trafodaethau agored a gweledigaeth sydd wedi dod i’r amlwg.


syfflag

SyFFLAG rally members to attend PROTEST MARCH WEDNESDAY AUGUST 17th, 2011 @ 1.30pm

2011-08-12 01:08:53

PROTEST MARCH

SyFFLAG rally members to attend PROTEST MARCH

WEDNESDAY AUGUST 17th, 2011 @ 1.30pm

outside the Council Chambers in Mold and up to Theatr Clwyd

[before the full council meeting held @ 2.30pm].

SyFFLAG is calling on its members (who come from all five Welsh Medium Schools in Flintshire) to attend this demonstration- in opposition of the FCC plans (school modernisation) to re-locate Ysgol Gymraeg Gwenffrwd (Welsh Medium primary school) onto an English medium ‘super school/ learning community’ campus (alongside three English medium primary schools and an English medium secondary school-Holywell High)  on the current high school site in Holywell

SyFFLAG  [formed by Parents of Welsh Medium Education pupils within Flintshire] is totally opposed to FCC school modernisation ‘Secondary School Review: Holywell - as no consideration has been given to Welsh Medium Education.  This is a true concern for the wider community  and organisations such as RHAG (All Wales Movement supporting Parents of Welsh medium schools), and ‘Menter Iaith’.(supporting the Welsh Language Board).

Many Flintshire Parents are not Welsh speaking themselves, but have made a conscious decision to enhance the opportunities for their children by being totally fluent both in Welsh and English.  The future of the Welsh language is seriously  threatened in the Holwell area, and the North East of Wales, should this FCC plan go ahead.

Come and show your support to Ysgol Gwenffrwd next Wednesday.  It is really important that councillors and education officers gauge the level of un-satisfaction relating to this modernisation plan- in terms of a lack of open and educated discussions, meaningful consultations, as well as a lack of vision for the development of Welsh medium education in Flintshire.  The whole process needs to be questioned.

 

 

GORYMDAITH BROTEST SyFFLAG:  MERCHER, AWST 17 @ 1.30yp – rhwng Siambr y Cyngor a Theatr Clwyd, yr Wyddgrug,

[cyn cyfarfod o’r Cyngor Llawn am 2.30yp]

 

Mae SyFFLAG yn galw ar ei aelodau (sy’n dod o’r pum ysgol cyfrwng Cymraeg a geir yn Sir y Fflint) i orymdeithio i ddangos gwrthwynebiad i gynllun Cyngor Sir y Fflint- sef y cynllun i adleoli ysgol Gymraeg Gwenffrwd, Treffynnon ar gampws y ‘super school/ learning community’ fel y’i gelwid, yn Nhreffynnon.

Mae SyFflag  (Rhieni dros addysg Gymraeg yn Sir y Fflint) yn gwrthwynebu’n llwyr gynnig Awdurdod Addysg Sir y Fflint i ad-leoli Ysgol Gymraeg Gwenffrwd ar gampws saesneg ei gyfrwng yn Nhreffynnon (ynghyd â thair ysgol gynradd saesneg eu cyfrwng ac ysgol Uwchradd saesneg ei chyfrwng (Holywell High).  Mae dyfodol Addysg Cyfrwng Cymraeg a’r Iaith Gymraeg yn y fantol yma- ac mae hyn yn bryder gwirioneddol i’r gymuned ehangach gan gynnwys mudiadau fel Menter Iaith a RHAG.

Dewch yn llu i ddatgan cefnogaeth I Ysgol Gymraeg Gwenffrwd ac i achub dyfodol yr Iaith Gymraeg yn ardal Treffynnon a Gogledd Ddwyrain Cymru.  Mae’n bwysig fod y Cynghorwyr a’r Swyddogion Addysg yn ymwybodol fod anniddigrwydd mawr ynglyn â’r cynllun moderneiddio hwn, ac ynglyn ar diffyg trafodaethau agored a gweledigaeth sydd wedi dod i’r amlwg.

 


SYFFLAG

Syfflag forthcoming Meeting

2011-07-27 01:01:16

Dear All

Syfflag is holding a provisional meeting tomorrow evening 27th July at the Vestry, Capel Bethesda, Mold, at 7 pm

All are welcome

Regards

Syfflag


syfflagShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook