NEEN! tegen BEPROEVING in het ONZE VADER

Contact the author of the petition

Brief aan Kardinaal Sarah.

2017-06-08 10:16:08

Beste gelovigen,

 

Daar ik géén verdere reactie heb gekregen van Monseigneur Liesen richt ik mij tot de hoogste instantie inzake Liturgische teksten :Kardinaal Robert Sarah.Ik heb hem een brief geschreven,dewelke persoonlijk zal overhandigt worden door Broeder René Stockman.

Ik heb aan Kardinaal Sarah om een persoonlijk onderhoud gevraagd in verband met het Onze Vader.Ik blijf vechten voor een herstel van het gebed dat ons zo nauw aan het hart ligt...

Met christelijke groeten Magda De Ley

 

 


De Ley Magda

stille optocht

2017-04-01 19:40:31

Maandag 1 mei organiseer ik een stille optocht ...

Aan de ingang vanSt Cathérine Brussel

Om 12 uur s'middags 

Tegen abortus, ter ondersteuning voor de afgedankte leeraar van de Universteit van Leuven

Ter ere van de H Maagd Maria 

Ter ondersteuning van de vier Kardinalen die VERDUIDELIJKING VRAGEN OVER AMORIS LAETITIA

TER VERDEDIGING VAN HET ONZE VADER ZOALS HET DE HEER ONS GEGEVEN IS

In Christo Magda

 

 

 

 


De Ley Magda

Discriminatie!

2017-03-30 07:48:29

Beste gelovigen,

 

Hier een korte update...

Van Monseigneur Liesen heb ik nog steeds GEEN antwoord mogen ontvangen op mijn argumentatie tegen het huidige Onze Vader!Ondertussen komt er met Pinksteren een aangepast Franstalig Onze Vader ,dewelke véél dichter bij het originele Onze Vader staat !Dit is PURE DISCRIMINATIE tegenover ons,Nederlandstaligen!Wij moeten het stellen met een VALS Onze Vader!!!!

Reden te meer om terug volle vaart de media hierop te wijzen !Dit kan NIET!

Ik ga ook Kardinaal Sarah aanschrijven over dit gebeuren....

Met christelijke groeten Magda De Ley

 

 

 

 


De Ley Magda

relaas van het bezoek aan Monseigneur Liesen

2017-03-10 19:48:39

Ik heb ruim1 uur een half met Monseigneur Liesen kunnen praten.

In het kort komt het hierop neer:over het Onze Vader zijn wij het met elkaar oneens!Ieder blijft op zijn standpunt...

Doch heeft Monseigneur Liesen mij beloofd dat hij mijn goed geargumenteerde bundel,waarin uiteraard ook jullie getuigenissen staan,zal bestuderen en zal beantwoorden.Ik heb van hem ook een uitleg op papier gekregen waarin hij zijn stelling meedeelt....ik heb hem ondertussen al een e- mail gestuurd met de weerlegging hiervan.Wij zijn dus nog steeds in gesprek....

Dit vind ik persoonlijk een overwinning ,wij worden op zijn minst gehoord !

Ik heb uiteraard de kans gegrepen om hem zijn mening te vragen over andere nijpende problemen in de Kerk.Blijkt dat hij TEGEN het toedienen van de H Communie is voor hertrouwde gescheidenen,dat hij telleurgesteld is over de lakse houding van de huidige Paus tegenover de dubia van de vier kardinalen,dat hij goede relaties heeft met de conservatieve priesters en ordes ...

Over het boek,Het Onze Vader werkt hij nog (pure ketterij ,mijn inziens)heeft hij zich ook negatief uitgesproken ...is inderdaad ketterij ....

Ook heeft hij gesproken over zijn verdriet in verband met de onwetendheid van vele jonge mensen wat het Katholieke geloof aangaat...Hij heeft ridderlijk toegegeven dat het de fout van de bisschoppen is geweest het godsdienstonderricht in handen van leken te laten...

Alles zal terug van in den beginne moeten aangeleerd worden...

Wordt dus wel voor ons ,als ouders en grootouders een probleem als men nu het nieuw Onze Vader wil aanleren!!!!

Hoe dan ook ik blijf vechten voor het behoud van BEKORING in het Onze Vader ,het is en blijft de enige ,echte bedoeling van Christus:Waakt en bid opdat gij niet zult ingaan in de BEKORING !

 

In Christo Magda De Ley


De Ley Magda

bezoek aan Monseigneur Liesen

2017-02-14 19:40:48

Beste gelovigen ,

 

Morgen om 14 u heb ik een afspraak met Monseigneur Liesen .Het enige wat ik jullie vraag is om te bidden opdat ik gehoord zou worden ...Niet voor mezelf maar als eerbetuig aan onze Schepper .Hetgeen ik ga voorleggen is het Nieuwe Testament ,voor ons als Katholieken de Waarheid.Hierin wordt haarfijn uitgelegd waar het Onze Vader om draait .

Met christelijke groeten Magda

Mijn volgende stap is Rome

 

 


De Ley Magda

Afspraak met Monseigneur Liesen

2017-02-06 15:44:33

Beste gelovigen

Ik heb op 15 februari een afspraak met Monseigneur Liesen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Ik blijf , hoedanook verder gaan ....

Blijf trouw aan het Woord van God ,want God spreekt altijd de Waarheid.

Dank voor jullie bemoedigende commentaren.

Met christelijke groeten Magda De Ley 


De Ley Magda

bezoek aan Monseigneur Cosijns

2017-02-02 22:22:22

Hier een kort relaas van mijn bezoek

 

1 Ondanks mijn tegenargumentatie blijft men bij het zogezegd taalkundig probleem.

2 Er is mij formeel gezegd dat het veranderen van het Onze Vader om en bij de 1.300.000 euro heeft gekost !Naar mijn mening is dit in schril contrast met de stelling van Bergoglio die pleit voor zorg aan armen en behoeftigen ,blijkbaar geld in overvloed voor het manipuleren van trouwe Katholieken,terwijl het Onze Vader géén probleem was....

3 Er is een boek verschenen om de mensen UIT TE LEGGEN WAAROM ...EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING ....?Hoe RIDICUUL is dit ?GELOVEN IS AANVAARDEN WAT GOD ONS LEERT ,IS NEDERIG ZIJN ,VOL OVERGAVE AAN DE WIL VAN CHRISTUS ....

4 Ik heb gezegd dat ik hoe dan ook het oude Onze Vader blijf bidden,géén probleem zegt hij ,enkel de priesters zijn gehouden aan het nieuwe gebed...DUS MENSEN ?LAAT ONS MET ZIJN ALLEN MET LUIDE STEM HET OUDE ONZE VADER BIDDEN ...ZIJ KUNNEN ONS NIET BELEMMEREN

5 Ik stop hier niet ,er zullen nog verschillende artikels verschijnen hieromtrent ...Ik ga door...Liefst samen met jullie ....

6 Dank voor uw stemmen en reacties, ze zijn doorgegeven....

7 Op naar de volgende confrontatie

Met christelijke groeten Magda

 

 

 

 

 


De Ley Magda

Bezoek aan Monseigneur Cosijns

2017-02-02 21:55:33

Hier een kort relaas over mijn bezoek


De Ley Magda

Belgische Bisschoppenconferentie

2017-01-26 10:28:25

Beste gelovigen,

Zoals eerder vermeld heb ik een afspraak met Monseigneur Cosijns,secretaris-generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie,komende dinsdag 31 januari om 10.30..

Laat ons samen bidden opdat het op één of andere manier een vruchtbaar gesprek moge zijn ....Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om het Onze Vader trachten te laten herstellen nu of in de toekomst en in de meest Waarachtige vertaling!

Samen in strijd en bekommernis voor Onze Heer,Jezus Christus 

Magda 

 

 

 

 


De Ley Magda

Om te onthouden

2017-01-23 19:29:20

ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het Katholieke Onze Vader in Vlaanderen en Nederland bekoring gebruikt wordt....wij worden dus BELAZERT!


De Ley MagdaShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

How to promote a petition?

  • Share the petition on your Facebook wall and in groups related to the topic of your petition.
  • Contact your friends
    1. Write a message where you explain why you have signed this petition, since people are more likely to sign it if they understand how important the topic is.
    2. Copy and paste the web address of the petition into your message.
    3. Send the message using email, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.