Contre la démolition des pensions de l'enseignement / Tegen de afbraak van het onderwijspensioen

Contact the author of the petition

Déjà 7000 signatures. Reeds 7000 ondertekenaars.

2019-02-07 11:49:30

Cette pétition a déjà été signée par 3270 enseignants on-line et 3800 en version "papier". (situation 31 janvier 2019) 

Continuons pour obtenir 10.000 signatures. Pouvez-vous distribuer cette pétition par mail ou Facebook ....? Merci. 

 

Deze petitie werd reeds door 3270 leraars on-line en door 3800 collega's op papier ondertekend (stand 31 januari 2019).

Help ons om aan 10.000 ondertekenaars te komen. Kan je deze petitie via mailing of Facebook ... verder verspreiden? Bedankt. 


Tino Delabie

Reeds 5000 ondertekenaars. Déjà 5000 signatures.

2018-05-03 12:47:47

Merci d'avoir signé cette pétition. Bedankt voor uw ondertekening van deze petitie.

 

[NL] (Voor de Nederlandstalige tekst : naar beneden scrollen)

 

[FR]

Cher(e) ami(e),

Merci d'avoir signé cette pétition contre la démolition des pensions dans l'enseignement. Plus de 5000 enseignants ont déjà signé: 2600 "on-line" et 2500 sur des formulaires dans les écoles.  Nous voulons encore augmenter ce nombre de signatures. 

Pouvez-vous "partager" cette pétition et la carte blanche avec un maximum d'enseignants ? Via Facebook, l'intranet de votre école, un mail à ...  

Pouvez-vous participer à la manifestation syndicale du mercredi 16 mai contre le hold-up sur les pensions? Les 9 syndicats enseignants (francophones et flamands) appellent à une participation massive.

La carte blanche se trouve ici :

http://www.levif.be/actualite/belgique/pensions-dans-l-enseignement-vivre-pour-travailler-ou-travailler-pour-vivre/article-opinion-765287.html

La pétition se trouve à la fin de la carte blanche ou ici :

https://www.petitions24.com/teachers_pension#form  

 

 [NL]

Beste vrienden,

Bedankt voor uw ondertekening van deze petitie tegen de afbraak van het onderwijspensioen. Meer dan 5000 leraars hebben deze petitie reeds ondertekend, 2600 on-line en 2500 op petitieformulieren in de scholen. Wij gaan door met de petitie. 

Kunt u deze petitie en de opinie met zoveel mogelijk leraars “delen”? Via Facebook, Smartschool (intranet) op school, mails naar … 

Kunt u op woensdag 16 mei deelnemen aan de betoging tegen de hold-up op de pensioenen? De 9 (Vlaamse en Franstalige) onderwijsvakbonden roepen de leraars op om massaal deel te nemen.

De opinie vind je op:

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/14/leven-we-om-te-werken-of-werken-we-om-te-leven-over-het-onderwijspensioen

De petitie vind je op het einde van de opinie of rechtstreeks op:

https://www.petitions24.com/teachers_pension#form

 


Tino Delabie

Merci d'avoir signé cette pétition. Bedankt voor uw ondertekening van deze petitie.

2017-12-21 09:47:34

[NL] (Voor de Nederlandstalige tekst : naar beneden scrollen)

 

[FR]

Cher(e) ami(e),

Merci d'avoir signé cette pétition (bilingue) contre la démolition des pensions dans l'enseignement.

Pouvez-vous "partager" cette pétition et la carte blanche avec un maximum d'enseignants ? Via Facebook, l'intranet de votre école, un mail à ...  

La lutte pour une pension décente continue, après la manifestation du 19 décembre. La pétition aussi. Notre objectif à court terme est de collecter 5000 signatures. Avec votre aide, c'est possible!

La carte blanche se trouve ici :

http://www.levif.be/actualite/belgique/pensions-dans-l-enseignement-vivre-pour-travailler-ou-travailler-pour-vivre/article-opinion-765287.html

La pétition se trouve à la fin de la carte blanche ou ici :

https://www.petitions24.com/teachers_pension#form  

 

 [NL]

Beste vrienden,

Bedankt voor uw ondertekening van de (tweetalige) petitie tegen de afbraak van het onderwijspensioen.

Kunt u deze petitie en de opinie met zoveel mogelijk leraars “delen”? Via Facebook, Smartschool (intranet) op school, mails naar … 

De strijd voor (het behoud van) een fatsoenlijk pensioen gaat, na de pensioenbetoging van 19 december, verder. Deze petitie ook. Ons objectief op korte termijn is tot 5000 ondertekenaars te komen. Met uw hulp is dit mogelijk!  

De opinie vind je op:

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/14/leven-we-om-te-werken-of-werken-we-om-te-leven-over-het-onderwijspensioen

De petitie vind je op het einde van de opinie of rechtstreeks op:

https://www.petitions24.com/teachers_pension#form

 


Tino DelabieShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

How to promote a petition?

  • Share the petition on your Facebook wall and in groups related to the topic of your petition.
  • Contact your friends
    1. Write a message where you explain why you have signed this petition, since people are more likely to sign it if they understand how important the topic is.
    2. Copy and paste the web address of the petition into your message.
    3. Send the message using email, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...