Address Fly Infestation Caused by Poultries in Barangay Sampatulog, Misamis Oriental

Mahal na mga Kasapi ng Komunidad,

Kami, ang mga lagda at residente ng Barangay Sampatulog, Alubijid, Misamis Oriental, ay taos-pusong nananawagan sa mga kinauukulan at mga organisasyon na agarang kumilos upang tugunan ang patuloy na infestasyon ng langaw na bumabagabag sa aming komunidad. Natukoy na ang pinagmumulan ng problema ay ang maraming poultry farm na nag-o-operate sa lugar, na nagdulot ng malalang banta sa kalusugan at kalikasan.

Ang Epekto: Sa maraming taon, ang sobrang dami ng langaw tuwing panahon ng ani, lalo na mula Agosto hanggang Disyembre, ay nagdulot ng malubhang epekto sa kalusugan at kabutihan ng aming komunidad. Kami ay nagtitiis sa di-makataong kalagayan ng pamumuhay, patuloy na pagkaharap sa mga langaw na nagdadala ng mga sakit, at nabawasan na kalidad ng buhay para sa aming mga pamilya. Ang sitwasyon ay lubhang hindi na matagalan, naapektuhan nito ang aming kabuhayan, lokal na negosyo, at ang kabuuan ng kalikasan.

Ang Aming Panawagan sa Aksyon: Mariin naming hinihiling sa Department of Health (DOH), Department of Environment and Natural Resources (DENR), at Department of the Interior and Local Government (DILG) na magsama-sama at agad na aksyunan ang suliraning ito. Partikular na, kami ay humihiling na isagawa ang mga sumusunod na hakbang:

  1. Ipakilala ang Malawakang Pamamahala ng Basura: Ipapatupad ang mahigpit na mga regulasyon sa pamamahala ng basura para sa mga poultry farm sa aming barangay. Ang tamang pagtatapon ng mga dumi mula sa poultry ay magbubunga ng pagbawas sa mga taguan ng langaw at pagpigil sa infestasyon.

  2. Pagsusuri sa Kalusugan at Kalikasan: Isagawa ang regular na pagsusuri sa mga poultry farm upang masigurong sumusunod sila sa mga pamantayan sa kalusugan at kalikasan. Anumang paglabag ay dapat na agarang aksyunan upang maiwasan ang pagsama ng aming mga kalagayan sa pamumuhay.

  3. Pakikilahok ng Komunidad: Isama ang mga kasapi ng komunidad sa proseso ng paggawa ng mga desisyon. Ang aming mga boses ay dapat marinig at aktibong makilahok sa paghahanap ng mga matatagumpay na solusyon na magbubunga ng kaayusan para sa aming komunidad at mga may-ari ng poultry farm.

  4. Pahabain ang Pagmamatyag: Subaybayan ang dami ng mga langaw at ang epekto nito sa kalikasan. Makakatulong ito sa pagsusukat ng epektibong mga hakbang at pagsasaayos ng mga estratehiya batay sa mga nakuha nang resulta.

Bakit Mahalaga Ito: Nakasalalay ang kabutihan ng aming komunidad, at hindi na namin kaya pang magtiis sa patuloy na infestasyon ng langaw. Ito ay hindi lamang banta sa aming kalusugan kundi pati na rin sa kinabukasan ng aming mga anak at pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng agarang aksyon, maaari nating maitatag ang mas malusog, mas malinis, at mas matagumpay na barangay para sa mga susunod na henerasyon.

Ang Inyong Suporta ay Mahalaga: Hinihimok namin kayong, mga kababayan, na kasama namin na pumirma sa petisyong ito. Ang inyong lagda ay magpapatunay sa dami ng pag-aalala ng aming komunidad at magpapatibay sa aming kahilingan para sa agarang aksyon. Sa sama-samang pagkilos, maipapaalam natin ang kritikal na isyung ito at humihiling para sa mga kinakailangang pagbabago upang matiyak ang mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa lahat.

Magkaisa tayo sa adhikaing matugunan ang infestasyon ng langaw sa Barangay Sampatulog at masiguro ang mas magandang kinabukasan para sa aming mga pamilya.

Salamat sa inyong suporta.

Marelen Dadang
Resident of Barangay Sampatulog

Sign this Petition

By signing, I authorize Marelen Dadang to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...