Επιτρέψετε στα Δημόσια Πανεπιστήμια να προσφέρουν θέσεις σε μαθητές με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης / Allow Public Universities to admit students with international examinations

Επιτρέψετε στα Δημόσια Πανεπιστήμια να προσφέρουν θέσεις σε μαθητές με διεθνή προσόντα πρόσβασης χωρίς να στερούν ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ από τους απόφοιτους των Δημοσίων Σχολείων    

Από το 2009,η Νομοθεσία επιτρέπει σε όλα τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου να προσφέρουν ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ θέσεις σε αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων με βάση αναγνωρισμένα διεθνή προσόντα πρόσβασης, όπως τις εξετάσεις A Levels, Baccalaureate κλπ.  Επειδή οι θέσεις είναι υπεράριθμες ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ / ΜΙΑ απόφοιτος Δημοσίου Σχολείου θα χάσει τη δική του/της θέση.Δυστυχώς, εδώ και δεκατρία χρόνια ο εν λόγω νόμος ακόμη να εφαρμοστεί επειδή δεν έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένοι διοικητικοί κανονισμοί.Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες Κύπριοι μαθητές με εξαιρετικά αποτελέσματα σε διεθνείς εξετάσεις, οι οποίες είναι αποδεκτές από τα περισσότερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, έχουν στερηθεί το δικαίωμα να σπουδάσουν στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.Αποτεινόμαστε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Παιδείας και τον Γενικό Εισαγγελέα και τους καλούμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να επιτραπεί στα Δημόσια Πανεπιστήμια να προσφέρουν τις υπεράριθμες θέσεις που ήδη προνοεί η Νομοθεσία. Αυτό δεν θα στερήσει ούτε μια θέση από οποιανδήποτε απόφοιτο Δημοσίου Σχολείου. 

_____________________________________________________________________

Allow Public Universities to admit students with international examinations without depriving ANY Public School graduate of a position

Since 2009, all Public Universities in Cyprus have the legal right to offer SUPERNUMERARY positions to public and private  school graduates based on recognised international examinations, like the A Levels, Baccalaureate etc.Because these positions are supernumerary, NO Public School graduate will be deprived of a position. Unfortunately, for the last thirteen years it has not been possible to implement this law, because specific administrative regulations have yet to be enacted.Because of this, thousands of Cypriot students, with excellent results in international examinations which are accepted by most universities worldwide, have been deprived of the right to study at the Public Universities of Cyprus.We appeal to the House of Representatives, the Ministry of Education and the Attorney General to act now and take the necessary actions that will enable Public Universities to offer the supernumerary positions provided by the relevant Law. This will not be depriving any Public School Graduate of a position in the Public Universities.     

photo-1621640786029-220e9ff8dd09.png


Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...