Ścieżka pieszo rowerowa do Smoszewa i dalej

Ministerstwo Infrastruktury                                                                                                                               Sz. P. Andrzej Adamczyk                                                                                                                               Sz. P. Andrzej Bittel ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa   do wiadomości: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu  

Dotyczy: Petycja - w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 36 Krotoszyn – Smoszew, ograniczenia prędkości oraz utworzenia przejścia dla pieszych w wiosce Smoszew. Szanowny Panie Ministrze! My, wszyscy podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma – zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 36 Krotoszyn – Smoszew (od 122 km DK36 do 126 km DK36). Łączna długość ścieżki, o którą wnioskujemy to około 3 km (od miejsca gdzie kończy się już istniejąca ścieżka do końca miejscowości Smoszew – załącznik nr 1 mapa sytuacyjna). Rozmowy dotyczące budowy ścieżki są prowadzone z GDDKiA jak i włodarzami miasta już od bardzo dawna, a efektów tych rozmów i planów nie widać – pierwsze wzmianki o ścieżce były przekazywane mieszkańcom co najmniej 15 lat temu. GDDKiA od dłuższego czasu odsuwa w czasie plany budowy owej ścieżki. Początkowo tłumaczono Nam, że nie ma porozumienia ze wszystkimi mieszkańcami posiadającymi działki wzdłuż drogi krajowej nr 36. Obecnie zostaliśmy poinformowani, że sytuacja została już wyjaśniona i nie ma żadnych przeciwskazań do tego aby taka inwestycja została przeprowadzona. Tym bardziej, że obecnie na drodze krajowej nr 36 Krotoszyn – Ostrów Wlkp. prowadzone są prace związane z poprawą jakości drogi i zwiększenia bezpieczeństwa. Dlaczego Nasza miejscowość jest w tych planach pomijana? Dotychczasowe działa podejmowane przez Włodarzy miasta w celu doprowadzenia do inwestycji nie przyniosły oczekiwanych efektów. Nadal nie posiadamy konkretnych informacji. Jesteśmy zbywani i coraz bardziej zirytowani oporem jaki napotykamy. Droga krajowa nr 36 charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu kołowego tj. samochodów osobowych, ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych, które stanowią największe zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Z danych GDDKiA w Poznaniu wynika, że (dane: generalny pomiar ruchu 2020/21 średni dobowy ruch roczny pojazdów na drogach krajowych GDDKiA w Poznaniu) na wylocie z Krotoszyna w stronę Ostrowa Wlkp. jest to natężenie wielkości 14428 pojazdów na dobę (są to dane uśrednione i historyczne). W ostatnich latach obserwuje się, iż` to natężenie sukcesywnie wzrasta. Przy wylocie z Krotoszyna w stronę Smoszewa znajduję się centrala logistyczna firmy DINO Polska S.A., która wzmaga ruch samochodów ciężarowych (sieć cały czas się rozwija co może świadczyć o ciągłym wzroście natężenia w ruchu samochodów wysoko tonażowych). Obecny stan faktyczny przedmiotowej trasy: 1.       122 km DK36 – koniec ścieżki rowerowej w miejscowości Krotoszyn, od tego miejsca nie ma ścieżki ani chodnika, którym można by bezpiecznie dostać się do wsi Smoszew lub do miasta powiatowego Krotoszyn. 2.       123,6 km DK36 - ustawiony jest znak E-17a - miejscowość Smoszew 3.       123,7 km DK36 - zaczyna się zabudowa jednorodzinna (nie ma tu żadnej informacji o tym, że jest to obszar zabudowany). Według ustawy obszar zabudowany zaczyna się tam gdzie występującą wzdłuż drogi zabudową ma charakter mieszkalnym i występuje na drodze ruch pieszych. 4.       123,9 km DK36 – ustawione są znaki B-25 (zakaz wyprzedzania) i B-33 wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 70 km. 5.       124,1 km DK36 - ustawione są znaki B-25 (zakaz wyprzedzania) i B-33 wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 70 km. 6.       124,5 km DK36 – znak D-42 obszar zabudowany - ustawiony w połowie, miejscowości nieopodal przystanku autobusowego. 7.       125,1 km DK36 – znak D-43 koniec obszaru zabudowanego. 8.       126 km DK36 – wnioskowany koniec ścieżki pieszo-rowerowej. Po za tym w wiosce nie ma żadnego przejścia dla pieszych ani innego miejsca pozwalającego na bezpieczne przekroczenie jezdni. Dalszy ciąg ścieżki pieszo-rowerowej znajduje się w miejscowości Biadki. Dane dotyczące wypadkowości oraz przekraczania prędkości na odcinku drogi krajowej nr 36 Krotoszyn-Biadki. Dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie (załącznik nr 3): Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie informuje, że na drodze krajowej nr 36 na odcinku od ul. Ostrowskiej w Krotoszynie (znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego") do miejscowości Biadki (znak D-42 "obszar zabudowany") w latach od 2017-2022 odnotowaliśmy 3 wypadki drogowe w których śmierć poniosły 2 osoby, natomiast 1 została ranna. W okresie tym doszło do 16 kolizji drogowych w tym 1 z udziałem osoby pieszej.  Zdarzenia z podziałem na lata wyglądają następująco: Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Wypadki 1 1 0 0 1 0 Zabici 1 1 0 0 0 0 Ranni 0 0 0 0 1 0 Kolizje 2 1(z udziałem pieszego) 1 4 5 3   Za koniecznością zbudowania wnioskowanej trasy pieszo-rowerowej przemawia istniejąca rzeczywistość, często dla mieszkańców okolicy rower jest jedynym dostępnym środkiem lokomocji. W związku z powyższym uważamy, iż piesi i rowerzyści nie mają zapewnionej możliwości bezpiecznego poruszania się po wspomnianym odcinku drogi. Takie bezpieczeństwo zapewniłaby im ścieżka rowerowa z ciągiem komunikacyjnym dla pieszych. Jej potencjalni użytkownicy mogliby w sposób bezpieczny dotrzeć do swoich domów, zakładów pracy, szkół, przedszkoli, urzędów i instytucji. Pragniemy zauważyć, że wielu mieszkańców Naszej miejscowości, w szczególności dzieci i osoby starsze, codziennie pieszo lub rowerem, korzystają z drogi krajowej nr 36, ponieważ nie ma innej alternatywnej drogi, którą mogliby się poruszać i zapewniała by im większe bezpieczeństwo. Brak przejścia dla pieszych uniemożliwia korzystanie z autobusu szkolnego przez dzieci z południowej części miejscowości Smoszew, który zatrzymuje się na przystanku przy ulicy Malinowej. Nie ma możliwości aby dziecko samo mogło przejść rano przez tak ruchliwą ulicę, a większość rodziców pracuje i nie ma możliwości aby codziennie odprowadzać pociechę na przystanek. Natomiast dzieci z północnej  części wsi w sposób bezpieczny nie mogą dostać się do placów zabaw, grzybka, boiska i sali wiejskiej. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców wsi. Nie jesteśmy wstanie w sposób bezpieczny przemieszczać się między północną, a południową częścią naszej miejscowości. Do przekraczania prędkości na wspomnianym odcinku drogi dochodzi nagminnie, wyprzedzanie na „trzeciego”, czy nocne wyścigi samochodowe. Ograniczenie prędkości na całym faktycznym odcinku obszaru zabudowanego było by rozwiązaniem - oczywiście tymczasowym. Sam znak D-42 wymusza na kierowcy zwolnienie do 50 km. Naszym zdaniem inwestycja ta nie dość, że ułatwi życie mieszkańcom miejscowości, to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Uważamy, że liczne grono mieszkańców dojeżdża do Krotoszyna samochodem, gdyż obawia się poruszać pieszo lub rowerem po bardzo ruchliwej drodze krajowej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową, jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych - tak i w Polsce tendencja ta ma charakter wzrostowy. Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Minister uzna jako zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające - ośmielamy się wnosić jak na wstępie.                                                                                                Z poważaniem                                                                                                                    Mieszkańcy wsi Smoszew