Crearea unei zone Wi-Fi în centrul oraşului Ialoveni

Este greu de imaginat viața din zilele noastre fără noile tehnologii de comunicare care ne ajută să interacționăm mai rapid și eficient unii cu alții. Astăzi internetul este foarte popular, și are avantajul de a ne conecta cu cei dragi, de a petrece timpul util, de a studia sau pentru multe alte scopuri dorite.
Astfel grupul de iniţiativă din Consiliul Orăşenesc Ialoveni, în urma multiplelor adresări a tinerilor din or. Ialoveni privind crearea unei zone Wi-Fi, vine cu rugamintea de a crea o zonă Wi-Fi în centrul or. Ialoveni.
Considerăm că în urma acestor acţiuni tinerii din localitate vor avea posibilitatea de a se cunoaşte si de a petrece timpul util, iar Internet Provider-ul care ne va acorda suport  va avea o bună imagine în faţa tuturor locuitorilor din or. Ialoveni.

Cu respect, grupul de initiativa din consiliul orăşenesc Ialoveni şi tinerii din oraşul Ialoveni.

 

P.S. Trebuie să colectăm cît mai multe semnături pentru a fi cît mai convingători .


Grup de Iniţiativă din or. Ialoveni    Contact the author of the petition