DE polgárainak levele az egyetem vezetoihez a CEU mellett

A Debreceni Egyetem polgárainak levele az Egyetem vezetőihez a CEU melletti szolidaritásért

Tisztelt Rektor Úr, tisztelt Dékán Asszonyok és Urak!

Mi, a Debreceni Egyetem alulírott polgárai (oktatói, kutatói, dolgozói és hallgatói) aggódva figyeljük azokat a fejleményeket, amelyek a Közép-európai Egyetem (CEU) magyarországi működését veszélyeztetik. A CEU mélyen beágyazódott a hazai tudományos életbe, értékes eleme a kutatási hálózatnak, és jelentős szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban. Így léte, zavartalan működése a magyar tudományosság egészének és a Debreceni Egyetemnek is alapvető érdeke, mint ahogy az egyetemi autonómia normarendszeréhez, a kutatás függetlenségéhez és az oktatás szabadságához való ragaszkodás. A CEU sorsa közvetlenül is érinti a Debreceni Egyetemet, hiszen közte és a DE számos egysége között intézményes kapcsolat működik, s az egyetem több oktatója és hallgatója a szakmai-tudományos együttműködés személyes szálainak sokaságával kapcsolódik hozzá. A CEU nemzetközi kapcsolatrendszere, kiváló könyvtára, hallgatóink párhuzamos képzéséhez (vagy továbblépéséhez) keretet adó nemzetközi tere, valamint a közös projektek és konferenciák a mi lehetőségeinket is bővítik. Ezért kérjük Önt, Önöket, hogy kezdeményezzék: az Egyetem egésze, illetve egységeik intézményesen fejezzék ki a CEU melletti szolidaritásukat. Ezt követeli meg a Debreceni Egyetem nemzetközi és hazai jó hírneve, s a nyilvános kiállást erkölcsi kötelességünkké teszi a CEU-n dolgozó kiváló kollégáink, barátaink bizonytalan helyzete. Egyben arra is kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a CEU zavartalanul működhessen tovább Magyarországon, hiszen a megindított projektek és együttműködések számunkra is hosszabb távú elköteleződést jelentenek.

Debrecen, 2017. április 6.

Tisztelettel: Aláírók (lásd alább)

 

Letter of the Citizens of the University of Debrecen to the Leaders of the University in Support of CEU

6 April 2017

Dear Rector and Faculty Deans:

We, citizens of the University of Debrecen (instructors, researchers, students and other employees), have received the recent news of the measures which endanger the operation of Central European University (CEU) in Hungary with deep concern. CEU has been an integral part of Hungarian academic life as a valuable member of the research network as well as a significant institution in Hungarian higher education. Therefore, its existence and unobstructed operation is in the interests of both the University of Debrecen and Hungarian academia as a whole, as is a staunch insistence on the norms of academic autonomy, independent research, and the freedom of education. The University of Debrecen is directly affected by what happens to CEU, as it has institutional ties to multiple units of UD, and there are several instructors and students connected to CEU through numerous instances of professional and personal cooperation. CEU’s invaluable international relations, its excellent library, its international milieu where our students can participate in parallel study programs (or continue their further studies), the collective projects and conferences can only widen the scope of our opportunities. For this reason, we kindly ask you to initiate that the University as a whole or its units as individual institutions should express their solidarity with CEU. The good international reputation of the University of Debrecen obliges us to perform such a gesture, and the uncertain situation of our colleagues and friends at CEU makes it our moral duty to stand up for them. Moreover, we are also asking you to do everything in your power for CEU’s continued and unobstructed operation in Hungary, since the running projects and other forms of cooperation mean long-term commitment on our part as well.

Sincerely:

Áfra János, Angyalosi Gergely, Bacskai Katinka, Balogh László Levente, Baranyai Norbert, Bárdos Helga, Bársony Olga, Bazsa György, Bényei Tamás, Berényi Zoltán, Bíró Sándor, Bódi Katalin, Bodnár János Kristóf, Bodrogi Ferenc Máté, Brücher Ernő, Bujalos István, Csató Péter, Csűry István, Debreczeni Attila, Dobos István, Erős Vilmos, Fazakas Gergely Tamás, Gacsályi-Bába Barbara, Gönczy Monika, Győrffy Erzsébet, Györgyi Zoltán, Győri Zsolt, Györke Ágnes, Hévizi Ottó, Hoffmann István, Horváth Andrea, Hudácskó Brigitta, Hunyadi László, Imre László, Iványi Zsuzsanna, Kakuk Péter, Katona Csilla, Karl Katschtaler, Keszeg Anna, Krémer Balázs, Kricsfalusi Beatrix, Lente Gábor, Lévai Csaba, Lukovszki Judit, Madarász Imre, Majoros Krisztián, Mathey Éva, Mészáros Péter, Miru György, Molnár Ernő, Molnárné Kovács Judit, Mózes Dorottya, Murányi István, Nagy Andrea, Németh Margarita, Novák Tibor József,  Oláh Éva, Orbán László, Páles Zsolt, Panyi György, Pecsenye Katalin, Péter-Szarka Szilvia, Prepuk Anikó, Pusztai Gábor, Rácz Anita, Rácz István, Rákosi György, Réti Zsófia, Rózsa Péter, S. Varga Pál, Séllei Nóra, Sipos Flórián, Skutta Franciska, Szabó Anna, Szabó Éva, Szabó Gábor, Szabó József (prof. em.), Szabó Pál, Száraz Orsolya, Szekeres Csilla, Szilágyi Zsolt, Szöllősi János, Sztancsik Veronika, Szűcs Péter, Tengely Szabolcs, Terdik György, Vera Tersteegen, Tóth Imre, Tóth Judit, Tóth Valéria, Tran Quoc Binh, Trippó Sándor, Ureczky Eszter, Valastyán Tamás, Vámosi György, Várnagy Katalin, Velkey Ferenc, V. Gönczi Ibolya, Eric Beckett Weaver

Várjuk a Debreceni Egyetem többi polgárának csatlakozását!