Diving in Ojamo Mine

 

 

The signatories of this petition represent a group of Finnish and international divers who want to establish a new open and transparent operating culture which supports diving in the Ojamo Mine.

As the Lohja City decision making body, Vetovoimalautakunta, already stated in its meeting on 15th December 2020:

“The Ojamo diving site is so exceptional on the scale of Finland that the management and coordination of the diving activities taking place there should be under the control of a sufficiently large and well-established association, such as Finnish Divers’ Federation. This way it is possible to ensure diving activities that meet safety regulations and are equally open to all, in cooperation with both Meriturva and Luksia.”

Finnish Divers’ Federation, a 65 years old national association representing diving in Finland, is ready to respond to the wish of Lohja City to implement and coordinate Ojamo’s diving activities in the future. Our goal is to create new transparent operating culture, treating divers equally and taking seriously into account issues related to diving safety in good co-operation with Meriturva and Luksia. Throughout the year 2021 Finnish Divers’ Federation has been preparing to take that responsibility whenever the city of Lohja, in accordance with its decision, would open the organization of the management and coordination of diving activities to an open call. Dive Club Ojamon Tekniikkasukeltajat ry would be our natural partner for the practical diving activities in Ojamo mine.

Lohja City decision body, Vetovoimalautakunta, decided already in May 26 th 2021 to terminate the land lease agreement dated 29 June 2004 and announced that later an open call would follow where they would look for a new partner for organizing diving in Ojamo mine. Criterias such as reliability, safety and transparency of recreational diving activities would be evaluated. There have been several steps along the way, but now Lohja City Council has asked all parties who have been involved to officially reply on this case. 

Finnish Divers’ Federation and Dive Club Ojamon Tekniikkasukeltajat ry have a strong common will to create Ojamo mine into such a dive site as it deserves to be because of the very special nature of the place. Finnish Divers’ Federation wants to offer divers the opportunity to dive fairly and openly in the Ojamo mine in accordance with international diving standards. Finnish Divers’ Federation is a reliable and respected partner and is professionally managed.

I, the undersigned, wish to see Ojamo mine diving activities under the administration of the Finnish Divers’ Federation in the future.

 

(Original Finnish version)

Tämän vetoomuksen allekirjoittaja haluaa Lohjan Ojamon kaivoslammella sukeltamiselle uudenlaista avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria.

Kuten Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta jo kokouksessaan 15.12.2020 totesi:

”Paikka on Suomen mittakaavassa niin poikkeuksellinen, että siellä tapahtuvan sukellusharrastustoiminnan hallinto ja koordinointi tulisi olla riittävän ison ja toimintansa vakiinnuttaneen yhdistyksen, kuten esimerkiksi Sukeltajaliitto ry:n hallinnassa. Täten voidaan varmistaa turvallisuusmääräykset täyttävä, kaikille tasapuolisesti avoin sukellusharrastustoiminta yhteistyössä sekä Meriturvan että Luksian kanssa.”

Sukeltajaliitto ry jo 65 vuotta toimineena vakaana valtakunnallisena sukelluksen lajiliittona on valmis vastaamaan Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan esittämään toiveeseen Ojamon sukellustoiminnan hallinnoinnista ja koordinoinnista avoimesti, tasapuolisesti ja turvallisesti huomioiden myös kaivoslammen muut toimijat hyvässä yhteistyössä heidän kanssaan. Sukeltajaliitto ry on koko vuoden 2021 ajan valmistellut asiaa ja varautunut ottamaan tehtävän hoitaakseen. Ojamon Tekniikkasukeltajat ry olisi Liitolle luonteva kumppani vastaamaan käytännön sukellustoiminnasta kaivoslammella.

Sukeltajaliitto ry edustaa Suomessa noin 8000 sukelluksen harrastajaa: sen jäsenenä on 145 sukellusseuraa ja 11 yhteisöjäsentä, mm. Luksia ja Suomen Meriarkeologinen Seura. Liitolla on myös noin 400 suoraa henkilöjäsentä. Sukeltajaliitto ry on Suomen Olympiakomitean ja muun muassa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton, Vapepan sekä useiden sukelluksen kansainvälisten järjestöjen jäsen. Sukeltajaliitto ry vastaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepa-sukeltajien koulutuksesta, ja sillä on vaativaan luolapelastukseen erikoistunut Vapepan erikoissukellusryhmä.

Sukeltajaliiton organisaatiossa toimii kaivossukellusvaliokunta, jonka tehtävänä on edistää kaivossukeltamista Suomessa, kehittää kaivossukeltamisen turvallisuutta ja edistää kansainvälisesti yhteneviä käytäntöjä kaivossukeltamisessa Suomessa. Valiokunnan tehtävänä on myös pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin tahoihin sekä valvoa Liiton hallinnassa olevien kaivossukelluskohteiden toimintaa. Sukeltajaliitolla ja Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:llä on vahva yhteinen tahtotila luoda Ojamosta sellainen sukelluspaikka, kuin se paikan erityisyyden vuoksi ansaitsisi olla.

Sukeltajaliitto ry haluaa tarjota sukeltajille oikeudenmukaisesti ja avoimesti mahdollisuuden sukeltaa Ojamon kaivoksessa kansainvälisten sukellusstandardien mukaisesti. Sukeltajaliitto ry on luotettava ja arvostettu kumppani, ja sen hallinto on ammattimaisesti hoidettu.

Minä, allekirjoittanut, haluan jatkossa nähdä Ojamon sukellustoiminnan olevan Sukeltajaliitto ry:n toiminnan alaisuudessa.

 


Tero Lehtonen, Sukeltajaliitto ry ja Petri Laaksonen, Ojamon Tekniikkasukeltajat ry    Contact the author of the petition