drie dagen hardcore festival/ three-day hardcore festival.

Nederlands/Dutch
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij het ondertekenen van deze petitie wil ik kenbaar maken aan organisatoren van grote evenementen dat:
Ik behoefde heb aan een drie dagen lang festival wat georienteerd is op de ''hardcore scene''.
Hierbij hoort ook een Campingterrein voor overnachtingen.
Enkele voorbeelden van dag festivals hiervan zijn : Dominator, Ground zero, Harmony of hardcore, Masters of hardcore.

De hardcore scene is naar mijn mening in korte tijd snel gegroeid en daarom is er naar mijn mening genoeg animo voor een Hardcore weekend festival.
Dit plan is dus niet alleen in mijn voordeel maar ook van organisatoren van grote evenementen.

 

English
------------------------------------------------------------------------------------------------------
By signing this petition , I would submit to organizers of major events which :
I need to have a three-day festival, which is oriented to the ' hardcore scene .'
This includes a camping grounds for overnight stays.
Some examples of day festivals are: Dominator , Ground Zero , Harmony of hardcore, Masters of hardcore.

The hardcore scene is in my opinion has grown rapidly in a short time and therefore there is in my view enough interest for a Hardcore festival weekend .
This plan is not only to my advantage but also organizers of major events.