dusun ve bilim ozgurlugu

Biz aşağıda imzası olan akademisyenler, basın özgürlüğüne, akademik özgürlüğe, karşıt seslere ve ifade özgürlüğüne hukuki dayanağı hayli tartışmalı olan müdahalelerden kaygılıyız.

Türkiye'de yıllardır bir adaletsizlik ve hukuksuzluk yaşanmaktadır. Yazarlar, gazeteciler, öğretim üyeleri hukuki dayanağı çok kuşkulu olan bir takım kanıtlara dayandırılarak tutuklanmakta ve yıllarca cezaevinde tutularak, kesinleşmemiş bir davanın fiili mahkûmları durumuna getirilmektedir.

Son gelişmelerle birlikte, bu nedensiz tutuklamaların sürekli oluşu, bizde her türlü muhalefeti bastırmak amaçlı olduğu konusunda derin kuşkular uyandırmaktadır. Bu tür tutuklamaların keyfi olduğu ve salt ceza çektirmeye yönelik olduğu konusunda kamuoyunda gittikçe artan oranda bir görüş birliği oluşmaktadır.

Bu baskılar basın ve ifade özgürlüğüne, akademik özgürlüğe indirilmiş çok ağır bir darbedir. Bu durum aynı şekilde sürdükçe korkariz ki, bir gün tüm Türkiye açık cezaevi haline gelecektir. Gelinen bu nokta demokratik rejimin bittiği yerdir. Oysa düşünce, ifade ve iletişim araçlarıyla (üçüncü kişiler tarafından dinlenmeden ve izlenmeden) görüşme özgürlüğü demokrasilerin olmazsa olmaz koşullarındandır ve bir insan hakkıdır. Demokrasinin en belirgin unsurları arasında özgür basın ve özerk üniversite gelmektedir. Basında ve akademik yaşamda özgürlüğün tehlikede olduğu ülkemizde, yapılan uygulamaları düşünce, bilim ve ifade özgürlüğüne müdahale olarak görüyoruz. Özgür basın ve üniversitenin olmadığı, hukuk sisteminin çağdaş evrensel normlara uygun çalışmadığı bir düzenin demokrasi olmaktan çıkacağı kaygısını taşıyoruz.

Tutuklu yazar, gazeteci ve akademisyenlerin bir an önce serbest bırakılarak, tutuksuz ve adil bir şekilde yargılanmaları gerektiği inancımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

Prof. Dr. Ömer Faruk Dayı ITU

Prof. Dr. Ümit Tunca ITU

Prof. Dr. Ömür Akyüz Yeditepe Un.

Doc. Dr. Kerem Cankoçak ITU

Yar.Doc..Dr. Saime Suna Kayam ITU

Prof.Dr. Leyla Gören Sümer ITU

Doç.Dr.G. Emre Gürcanlı ITU

Prof.Dr. Cem Güçlü ITU

Prof.Dr. Ayşe Erzan ITU

Prof. Dr. Turan Öztürk ITU

Doc.Dr. Tonguç  Rador   Boğaziçi Un.

Y.Doc.Dr. İlkay Bakırtaş ITU

Prof.Dr. Mahmut Hortaçsu ITU (emekli)

Ögr. Gör. Tuba Akıncılar  Galatasaray Üniversitesi