Eis voor een publiek debat over het huidige Belgische drugsbeleid

Anno 2017 blijft cannabis een ongekende plant in de Belgische samenleving. De meerderheid van de mensen heeft geen idee van wat voor plant cannabis in werkelijkheid is. Nét hierom zou een geïnformeerd publiek debat over cannabis en andere, ook legale, drugs de doelstelling van iedere democratische politicus, over de partijgrenzen heen, moeten zijn. Maar tot nog toe ontbreekt in Vlaanderen, en België, de politieke wil om over drugs een eerlijk debat, op basis van de huidige wetenschappelijke bewijzen en de mensenrechten, te houden.

Hoewel cannabis niet schadelijker is dan legale drugs zoals alcohol en tabak, worden cannabisgebruikers geviseerd, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Wanneer men geen rekening houdt met de schadelijke gevolgen die het gebruik van een drug, zowel voor het individu als de maatschappij, met zich meebrengt, om het drugsbeleid op te baseren, wat is dan de rationaliteit die achter de politiekgerechtelijke keuze schuilt? Een moderne liberale, pluralistische democratie kan het huidige repressieve cannabisbeleid niet langer verdedigen.

De ondertekenaars van deze petitie zien het als hun burgerplicht om dit type beleid in vraag te stellen en wensen een eerlijk, wetenschappelijk gefundeerd, debat betreffende cannabis en andere drugs, ook alcohol en tabak.

Sign this Petition

By signing, I authorize Patrick Dewals to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.