პეტიცია ,,ბოლნელის“ გადასარჩენად

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook