ბატონო პრეზიდენტო, ვეტო დაადეთ ანტიკონსტიტუციურ კანონპროექტს!!

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...