FIVB

กรุณาออกมาชี้แจงและให้ความเป็นธรรมกับทีมชาติไทยด้วยทีมเราเล่นด้วยหัวใจเล่นแบบใสสะอาดแต่กลับถูกโกงไปหน้าตาเฉยผมหวังว่ากฎของสหพันธ์วอลเลย์บอลคงมีการทำงานอย่างโปร่งใสไม่เหมือนกรรมการที่มาตัดสินเกมในวันนั้นและผมเชื่อว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกคงมีจรรยาบรรที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกรรมการที่ตัดสินในวันนั้นที่ใช้หน้าที่ตัวเองทำร้ายความฝันของประเทศผมซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับประเทศผมเลย