Resumption_of_The_Paris_Peace_Conference_1973

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Resumption_of_The_Paris_Peace_Conference_1973.


Guest

#1

2015-07-13 20:11

This is the true document to prove the Republic of Viet Nam is still being alive on international relations.

Guest

#2

2015-07-14 02:11

Chung toi thinh cau Toa-an Trong tai cua Hoi dong Uy ban thuong truc cua Cao-uy LHQ xet lai ho so Chien tranh tai nuoc Vietnam ke tu Hiep ₫inh Gernever 1954 va HD Paris 1973 duoc Hoi dong bao an tai phan cho Dan toc Vietnam ngung chien va Tu giai quyet Hoa giai cho dan toc ve chien tranh Nam va Bac de tieng toi hiep thuong thong nhat va cham ducco su tham gia co van cua cac nuoc lon tham chien.Vi Toan dan cua nuoc Vietnam can cu theo cong uoc Quoc te cong nhan nhung chung toi bat suc ve Red China lam dung quyen nang va y lai su ho tro vu khi va quan dung trang bi cho CS mien bac danh pha huy hoai cong uoc Quoc te xam luoc Mien nam cua nuoc Vietnam dong thoi CSTC tan chiem ,Lanh hai tren cac hon dao nhu (HS&TS)cua VN da that thu vao 30/04/1975 co su thanh trung cung ung su trai voi luat phap tu nhan theo quy uoc QuocTe ? Ngoai ra Quan doi Red China vi pham cong uoc cua Chien tranh lanh sau 1975 dua Quan su tan cong vao lanh tho cua VN chien dich xam luoc vao 6tinh phuong Bac cung bien dao trong nhung nam 1979,1982,1984,1988,den nay ke ca cuoc khung bo pha hoai giet chet ngu phu va tong tien dem giang khoan HD981 thanh can cu tai HS&TS lam quan ngai Chien tranh tren Bien dong va vung ASEAN nhu la Quan doi Mafia cua Red China lam chu tren The gioi. ! Chung toi la DanToc Vietnam cung la thay mat cho Nhan loai can co quyen song va lao dong cong bang nen yeu cau Red China hay tra lai cho chung toi ve Lanh tho va Lanh hai do nuoc nay da xam luoc theo tieng trinh nhu tren la chon ly giua nguoi va nguoi cung chu quyen cua moi dan toc duoc thua huong theo dinh luat tu nhien cua nhan loai ! Thanh that tri an cua chung toi.

This post has been removed by its writer (Show details)

2015-07-14 03:50Guest

#4

2015-07-14 03:54

Yêu cầu Trung quốc tôn trong công pháp quốc tế. Tôn trọng giao thương hàng hải. Dừng ngay moi hành động xâm lấn chủ quyền biển đảo của các nước láng giềng.


Guest

#5 Re:

2015-07-14 03:55

#4: -  

 


Guest

#6

2015-07-14 13:43

What Cesar have must return to the Caesar!!

Guest

#7 Re: Re:

2015-07-14 21:30

#5: - Re:  

 de nghi trung cong cham dut xay dao nhan tao o bien dong


Guest

#8

2015-07-15 03:44

As modern world today. People respect the laws which "The Paris Peace Conference 1973" should respect practice for South Vietnamese people who has been suffered from violators like China and North VietNam. Return the right to people of South Viet-Nam.

Guest

#9

2015-07-15 10:41

For democracy in vietnam

Guest

#10

2015-07-15 11:06

For democracy in viet nam in the future

Guest

#11

2015-07-15 11:08

For democracy in viet nam

Guest

#12

2015-07-15 11:14

For freedom in vietnam

Guest

#13

2015-07-15 11:17

For human right in viet nam

Guest

#14

2015-07-15 11:19

For democracy in vietnam

Guest

#15

2015-07-15 14:23

I love vnch

Guest

#16

2015-07-15 14:59

các bên đã ký hãy tôn trọng chữ kí của chính quốc gia mình

Minh Le
Guest

#17

2015-07-16 09:48

Toi la quan nhan Quan Luc VNCH , mong Viet Nam Cong Hoa tro lai, xoa bo ta quyen Cong san dem lai nhan quyen cho Viet Nam va am no, hanh phuc cho nhan dan.


Guest

#18

2015-07-16 13:43

Toi yeu dat nuoc Viet Nam,Hoang Sa &Truong Sa cua Viet Nam,Trung Quoc da cuong chiem de nghi Trung cong tra lai cho Viet Nam.


Guest

#19

2015-07-16 14:03

I hope that Vietnam is a country of democracy

Guest

#20

2015-07-16 15:21

Viet Nam need to be changed

Guest

#21

2015-07-16 17:15

l need be back republic VN for my Country...

Guest

#22 Ký thỉnh nguyện thư

2015-07-16 19:21

Để tạo khí thế dũng mãnh cho chiến dịch VNCH trở lại, chính tất cả quí vị trong ban điều hợp nên ký tên vào thỉnh nguyện thư trước tiên, công khai, và đầy đủ.  Quí vị nên chứng tỏ là người đi tiên phong, chứ đừng tạo cảnh như đứng đằng sau giật dây.  Tôi đọc trong danh sách 128 người đã ký thỉnh nguyện thư thì chỉ thấy có tên của 1 quí vị.   (?)

Xin góp ý kiến thô thiển.

Hạsĩ Do


Guest

#23

2015-07-16 21:24

support totally Republic of Vietnam is returning on Vietnam land

Guest

#24

2015-07-17 05:15

Noth Goverment attacked and occupy RVN, and VN communist don''t give human right and Freedom for the Vietnamese people

Guest

#25

2015-07-18 03:41

toi ung ho vnch tro lai. Va mong nhung nuoc da ki ket trong hiep dinh paris giup do