Resumption_of_The_Paris_Peace_Conference_1973

THỈNH NGUYỆN THƯ

Của Quân, Dân, Cán, Chính Nước Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sống tại Quốc Nội hay đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên khắp thế giới. Về việc Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự đe dọa Biển Đông và Cộng Sản Bắc Việt vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyến.

Kính Gời :       -     Ông Ban-ki Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

-         Các Nước Thành Viên đã ký kết Định Ước Quốc tế về Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973

-         Các Quốc Gia trên Thế Giới từng bang giao với Nước Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975

Xét Rằng :  Trung Cộng áp đặt xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông và cho rằng Biển Đông thuộc chủ quyền của họ là một điều không đúng từ lịch sử, địa lý cho đến Công Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982.

Xét Rằng :  Hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông mà Trung Cộng đã dùng vũ lực để chiếm đoạt Hoàng Sa (1974) và một phần của Trường Sa (1988) của Việt Nam Cộng Hòa là một điều vi phạm Công Ước Quốc Tế và đe dọa sự ổn định và an toàn của cả vùng, khiến cho  Hoa Kỳ và các nước khác phải quan ngại về một nơi mà từ lâu đã là một vùng biển thái bình trên thế giới.

Xét Rằng :  Cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (một số lớn các đảo) đều thuộc chủ quyền lịch sử của Việt Nam và thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, điều đó đã được chứng minh không những qua nhiều văn kiện, bản đồ quốc tế mà còn được công nhận bởi các Hiệp Định Quốc tế như : Hiệp Ước Pháp-Thanh ký ở Thiên tân (1885), Hiệp Ước Hòa Bình San Fransico (1951), Hiệp Định Đỉnh Chiến Geneve (1954) và Hiệp Định Hòa Bình Paris (tháng 1/1973) cũng như Định Ước Quốc tế bảo đảm việc thi hành Hiệp Định Paris (tháng 3/1973).

Xét Rằng :  Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn Đại Diện cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng trước khi Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm vào ngày 30/4/1975, đã dựa trên điều 73 và 76 của Liên Hiệp Quốc mà đệ nạp Hồ Sơ Thềm Lục Địa của Việt Nam Cộng Hòa lên Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa của Liên Hiệp Quốc ngày 13/5/2009, nhằm công bố về thềm lục địa, lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa trong đó có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Xét Rằng :  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (hay Bắc Việt) đã không có thẩm quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nên không thể nào ký nhượng hai quần đảo này cho Trung Cộng vào Tháng 9 năm 1958 (theo như bức thư của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng cho Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958) khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố Tây Sa và Nam Sa là thuộc về nước Tàu mười ngày trước đó.

Xét Rằng :  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kẻ truyền thừa của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã vi phạm trắng trợn Hiệp Định Đình Chiến Ba Lê khi dùng vũ lực chiếm đoạt chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, tức Nam Việt Nam, vào mùa xuân năm 1975, và đã bắt bớ giam cầm hành hạ thủ tiêu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và đàn áp nhân quyền một cách thô bạo là một điều mà Thế Giới văn minh tiến bộ không thể chấp nhận được. 

CHÚNG TÔI, QUÂN DÂN CÁN CHÍNH CỦA NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA, THA THIẾT YÊU CẦU QUÝ VỊ:

KÊU GỌI MỘT CUỘC TÁI HỌP HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TẠI PARIS DỰA VÀO ĐIỀU 7B TRONG HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ TẠI PARIS NĂM 1973 VÌ LÝ DO NHỮNG VI PHẠM TRẦM TRỌNG ĐÃ NÊU TRÊN CỦA CẢ HAI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (MÀ NAY LÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM) VÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Chúng tôi, những người đang đau khổ thuộc thành phần Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa thành tâm cám ơn quý vị.  

 ENGLISH:

PETITION OF THE PEOPLE, ARMED FORCES AND GOVERNMENT, CADRES OF THE REPUBLIC OF VIETNAM STILL LIVING IN VIETNAM OR IN EXILE ABROAD

RE. CHINA’S VIOLENT OCCUPATION OF VIETNAMESE TERRITORY IN THE SOUTH CHINA SEA

TO:      His Excellency Ban-ki Moon, United Nations Secretary General

            The twelve Signatory Nations to the International Act of Paris 1973

            All nations having recognized the Republic of Vietnam, 1954-1975

            WHEREAS, China has built military bases in the East Sea, aka South China Sea, claiming against all evidence (historical and geographical) that it belongs to China and against even the 1982 UN Convention on the Law of the Sea.

            WHEREAS, the Chinese occupation by force of the Paracels (Hoang Sa in Vietnamese, Xisha to the Chinese) in 1974 and parts of the Spratly Islands (Truong Sa in Vietnamese, Nansha to the Chinese) in 1988 was in violation of Article 2 of the UN Charter and a direct challenge to the security and stability of the region, forcing the United States and other nations to be involved in what for the longest time has been a zone of peace and stability in the world.

            WHEREAS, the Paracels and Spratly Islands (for the most part) belong to Vietnam historically and to the Republic of Vietnam in virtue of international accords recognized by the whole world (San Francisco Peace Conference of 1951, Geneva Conference of 1954, Paris Peace Agreement of 1973 and the International Act of 1973 guaranteeing the implementation of the Paris Agreement of 1973).

            WHEREAS, the last legal government of the Republic of Vietnam (headed by Prime Minister Nguyen Ba Can) had on 13 May 2009, on the basis of Articles 73 and 76 of the United Nations Charter, submitted a declaration on the Continental Shelf of the Republic of Vietnam to the UN Committee on Continental Shelf Delimitation, thus laying claim to the Exclusive Economic Zones (EEZs) that legitimately belong to the Republic of Vietnam.

            WHEREAS, the Democratic Republic of Vietnam, aka North Vietnam, did not have jurisdiction over the Paracels and Spratly Islands and therefore could not yield to China these islands in September 1958 (as per the diplomatic note of Premier Pham Van Dong to Zhou Enlai on 14 September 1958) when Beijing unilaterally declared the Xisha and Nansha to belong to China ten days earlier.

            WHEREAS, the Socialist Republic of Vietnam, being the successor state of the Democratic Republic of Vietnam, was in blatant violation of the Paris Peace Agreement when it conquered by force the Republic of Vietnam, i.e. South Vietnam, in the spring of 1975, causing untold suffering and innumerable injustices to the people, armed forces and government cadres of the Republic of Vietnam.

WE, THE PEOPLE, ARMED FORCES AND GOVERNMENT CADRES OF THE REPUBLIC OF VIETNAM, HEREBY APPEAL TO YOU:

            TO CALL FOR THE RESUMPTION OF THE PARIS PEACE CONFERENCE ON THE BASIS OF ARTICLE 7B OF THE INTERNATIONAL ACT OF 1973 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PARIS PEACE AGREEMENT BECAUSE OF THE MANY ABOVE-NAMED VIOLATIONS OF THAT AGREEMENT BY BOTH THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM (NOW SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

            The suffering people, armed forces and government cadres of the Republic of Vietnam sincerely thank you from the bottom of our hearts.

 

Signatures:


Thuan Do (Viet Nam Cong Hoa)    Contact the author of the petition