Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject.


Guest

#1

2011-05-15 08:51

Het is een recht van het kind om de moedertaal te mogen leren.

Guest

#2

2011-05-15 12:16

Minister Smet = separatist, unilinguist, niet competent!

Guest

#3

2011-05-15 13:13

Pascal Smet (de titel Minister eigenlijk onwaardig) is nog maar eens zwaar gebuisd. Wat mij betreft, mag hij niet overgaan naar het volgende jaar...

Guest

#4

2011-05-15 14:23

Je moet geen professor zijn om minister te worden, maar het kan geen kwaad en nadenken mag altijd.

Guest

#5

2011-05-15 15:06

Es un derecho de la infancia aprender en la lengua materna...no nos pueden hacer renunciar a este derecho sin consenso...un derecho un derecho que éxiste desde hace 30 años...

Guest

#6

2011-05-15 15:28

Wat wil Smet en de SP.A nog allemaal kapot krijgen?

Guest

#7

2011-05-15 16:51

Vlaanderen in aktie? HELP !!!
Goedlopende efficiënte projecten afschaffen, het belang van het kind verwaarlozen en maar zeuren over integratiemoeilijkheden ...

Guest

#8

2011-05-15 18:01

Teken allemaal deze petitie aub!!
Omaar

#9 Re:

2011-05-15 21:14

#8: -  

 Jammer dat een goed werkend, een  heilzaam en goed overkomend project  weer maar eens door  dwaze Vlamingen  in de kast wordt gestoken  op een frontlinie waar men niets vernietigt terwij men in eigen Vlaams binnenland  vaak met ons geld  dure en  dwaze projecten overvloedig financiert.....Arm dwaas volk ?


Guest

#10

2011-05-15 22:01

Och, de zoveelste afbraak ... Arm Vlaanderen.

Guest

#11 Re:

2011-05-15 22:40

#1: - Het zou inderdaad ideaal zijn als elk kind het recht heeft om zich in zijn/haar moedertaal uit te drukken buiten de thuissituatie zodat het aan zelfvertrouwen wint maar ook zodat zijn/haar klasgenoten kunnen ervaren dat dit kind in een andere taal anders voor komt, zich anders gedraagt. Misschien moet het project geherorienteerd worden zodat het bruikbaar wordt in alle scholen ipv met intense begeleiding in enkele scholen. Misschien is onderwijs in thuistaal niet nodig maar wel plaats voor elke thuistaal in de schoolomgeving, hoe beperkt die plaats ook is. Liever dus geïntegreerd in de gewone schoolomgeving dan een specifiek project maar studies moeten meer uitwijzen. Een kabinet mag zich toch de moeite getroosten om studies te maken, niet?

 


Guest

#12

2011-05-15 23:05

Por qué conocer Español, Italiano o Turco?
Pueden haber muchas respuestas a esta pregunta...
Como padres de dos niñas que forman parte del proyecto de Español podemos decir que es 'Sumamente importante' para nosotros. No se trata de un capricho, ni de solamente un deseo. Se trata de que nuestras hijas conserven nuestra identidad, nuestras raices, integrandose a la vez a la sociedad Belga donde viven y crecerán.
Bélgica es un país lleno de ciudadanos generosos que nos ha abierto a todos sus puertas y es por eso que deseamos permanecer en esta sociedad y luchar hombro a hombro con ellos para hacerla crecer y caminar bien.
Es de esa manera que queremos educar a nuestras hijas, que sepan que todo lo bueno hay que ganárselo, hay que trabajarlo, nada es gratis en la vida, pero es importantísimo que conserven siempre sus raíces para que sepan siempre cuáles son sus metas.
"Necesitamos el Proyecto Bicultural", es muy productivo para la educación de nuestras hijas. Necesitamos seguir contando con el apoyo del Ministerio de Educación Belga para que éste proyecto tan productivo se mantenga vivo. Gracias.
--------------
Why learn Spanish, Italian or Turkish?
There can be a lot of answers for this question...
We're parents of two girls being part of the Spanish pryect and we can say that is "Very Important" for us. It is not just a desire. It is about the reason that our daughters preserve our identity, our roots, and at the same time continue their integration in the Belgium society where they live and will grow.
Belgium is a country full of kind citizens that had opened their doors to all of us and is because of this that we wish to stay in this society and work together with them to see it grow.
Is in this way that we want to educate our daughters, so they know that we have to work to gain every good thing in the life, they have to work for it, nothink is for free, but is very important they keep always their roots so they can know which are their goals.
"We need the Bicultural Project", it is very productive for the education of our children.
We need to keep the Belgian Education Ministry support so this very productive project stay alive. Thank you.
Johan

#13

2011-05-15 23:09

Gezien de verloedering van de vlaamse politiekers verwondert dit besluit mij niet. Kunnen zij niet verder kijken dan tussen Oostende en Tongeren?

Guest

#14

2011-05-16 08:54

Mensen zijn in staat om meerdere talen goed te spreken. Alleen moeten wij investeren in onze jonge mensen en hen de tijd gunnen om meerdere talen grondig te leren. De wijze waarop bepalen pedagogen, niet ministers. De Nederlandstalige Brusselaars denken anders dan de Vlaamse Regering. Wij Brusselaars kiezen resoluut voor multiculturaliteit en diversiteit. Wij hebben geen schrik van NVA, wij vertrekken vanuit de Brusselse realiteit.

Guest

#15

2011-05-16 10:05

Volkomen onbegrijpelijk dat een zo degelijk initiatief, waarvan de kosten zo gering en de baten zo substatntieel zijn, genekt dreigt te worden door een onbezonnen ministerieel besluit. Hopelijk is minsister Smet bereid om die overhaaste beslissing ongedaan te maken.

Guest

#16

2011-05-16 10:54

Foyer must keep up the good work so that all of us can believe in a better education and community.


Guest

#17

2011-05-16 12:36

Jammer, jammer, jammer. Hoe beter onze economie begint te herleven, hoe meer inkomsten(volgens onze politici toch) Dus gaan we maar besparen op onderwijs, besparen op de toekomst. Kan iemand mij daar de logica van duidelijk maken? Ik geraak er niet meer uit...

Guest

#18

2011-05-16 13:00

Het is vreselijk om te horen dat men zomaar kan beslissen om jarenlange ervaring en expertise af te schaffen en nog erger dit zonder einige communicatie met de betrokkenen en zonder rekening te houden met de wet inzake kinderrechten. Is het sparen van enkele duizenden euro's per jaar belangrijker dan de positieve effecten op het onderwijs bij allochtone kinderen? Hopelijk duurt het niet langer om deze politieke fout recht te zetten.

Guest

#19

2011-05-16 13:28

Het nieuws van de stopzetting van financiering van het OETC-project is een regelrechte
kaakslag voor het jarenlange werk dat Foyer leverden. Ik las de reactie op
de site en sta versteld van de grofheid waarmee het project en de expertise van Foyer behandeld
worden. Het werk dat al die jaren geleverd is had duidelijke resultaten, zowel voor
kinderen als voor leerkrachten. Ik hoop dat Foyer de energie vindt om misschien via een
bijsturing toch tot een overeenkomst te komen die tot een voortzetting van een dergelijk
project kan leiden. Ik wens Foyer alvast veel kracht om deze tegenslag tot een uitdaging
om te vormen.
Altijd bereid om te steunen,
Frank Roels

#20 Meertalig onderwijs in Brussel

2011-05-16 13:50

Voor goede informatie, het artikel van Johan Leman lezen in Dewereldmorgen: http://www.dewereldmorgen.be/blog/johan-leman/2011/05/13/minister-pascal-smet-dumpt-brussels-meertalig-bicultureel-onderwijs
Is niet de belangrijkste reden van de minister, dat hij moet besparen? Hij is ondergeschikt aan de logica van de Vlaamse meerderheid, dat de overheden minder moeten uitgeven. Ze hebben immers te veel besteed, o.m. aan het redden van de banken, en aan lastenverlagingen voor winstgevende bedrijven, en aan het bestrijden van de crisis. N-VA wil hierin nog verder gaan, door ook in de sociale zekerheid te schrappen; zie hierover in DWM: "Bart De Wever komt boven water".

Guest

#21

2011-05-16 13:56

Dergelijke multiculturele en meertalige onderwijsexperimenten zijn cruciaal voor de toekomst van de mensheid. Men moet ze vermenigvuldigen, niet afschaffen.
prof dr. Lieven De Cauter,
filosoof

Guest

#22

2011-05-16 13:59

Dit project zou beter uitgebreid worden met Marokkaans/Arabisch en andere talen van groepen die anders makkelijk uit de boot vallen!
Wie zijn moedertaal beter beheerst, beheerst meteen ook andere leerstof makkelijker! Dat is onderzocht en bewezen, dus ministers? Hebben jullie er oor naar?
Bedankt!

Guest

#23

2011-05-16 14:25

Als inspecteur-opdrachthouder gelijke onderwijskansen heb ik enkele jaren geleden het OETC-project van nabij gevolgd: ik bezocht de scholen, volgde de lessen, had gesprekken met de directies, de leerkrachten en het team van Foyer. Ik kon toen vaststellen dat dit project alle waardering en steun verdient. OETC draagt daadwerkelijk bij tot een goede samenleving.
Ria Baldewijns, ere-inspecteur
Ellen

#24 Re:

2011-05-16 14:30

#21: -  

 Ja, inderdaad, een beetje verder kijken als het neusje lang is en de goede initiatieven aanmoedigen is enkel blabla in de media... eens kijken wat er gebeurt als er verkiezingen komen. Ik had het graag al heel mijn leven "anders" gezien in het onderwijslandschap. Zoveel gemotiveerde, begeesterde mensen die weer het deksel op de neus krijgen :(

Hij heeft het leerplan zelf niet goed gelezen!


Guest

#25

2011-05-16 14:34

Er zijn personen in dit land die op alle mogelijke achterbakse manieren proberen integratie tegen te werken.