1921 წ. ვაკის პარკში დახვრეტილთა მემორიალის დადგმა

This post has been removed by its writer (Show details)

2014-03-06 13:12Guest

#2

2014-03-06 17:25

Heroes who are died for independence of Georgia

Guest

#3

2014-03-06 17:37

ეს არის აუცილებელი და გადაუდებელი საქმე

Guest

#4

2014-03-13 08:48

მადლობა მას, ვისაც ეკუთვნის ეს იდეა!