Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013

gejalami butho lika shaka no mzilikazi

/ #16

2013-10-22 14:09

Write a comment...kahle kahle uhulumeni akakhi uyabhidlisa isizwe sama ndebele,kunama ndebele akhishwa emat'l uhulumeni wangaba hlonipha wabafundisa isitshabi nakhona emat'l esifundazweni zama ndebele uhulumeni uthumela othisha abangabe sitshabini bezofundisa isindebele nomsakazo kusaaza abetshabi ngesindebele namhlanje amandebele degress abasazi isindebele phaqa ene bacabanga ukuthi isona abasikhulumayo kazi sihlangene ,bakhwethu .lufile luyafa ulimi lokhokho amanguni amahle