Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013

Twalaboy

/ #71

2013-10-24 11:30

Zakhamizi asikhuthazeni abanye bethu ukuthi labo bafake amasiginetsha abo phela inkulu lendaba kodwa isizwe sethu kasiyithatheli phezulu njengaba libona inani lethu elithe lazihlupha ngokubonisa ukukhathazeka. Kasizameni sibili ikakhulu intsha ngoba eqinisweni labo bafunde sekumi manzonzo abetshabi sebedlalela egumeni bafunda imikhuba yabo! Vuka sizwe Vuka!