Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013


Guest

/ #74

2013-10-27 03:39

Sicela ingane zethu zifundiswe ulimi lwabo hatshi ulimi olungsilo olwabo njalo bafundiswe inhlonipho nabantu abahlela imhloliso yabo babengabazi isindebele njalo lababalisi babo babengabazi isindebele