Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων


Guest

/ #2

2013-02-10 09:48

Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων μπορεί να διευρύνει το πεδίο των γνωστικών του αντικειμένων (σύγχρονες τεχνολογίες αγροτικής παραγωγής, γεωργία και κτηνοτροφία, τυποποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, σύγχρονες τεχνολογίες προώθησης και εμπορίας, ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο) με έμφαση στη βιολογική παραγωγή/καλλιέργεια και στην έρευνα-διατήρηση-προώθηση τοπικών προϊόντων και γηγενών ποικιλιών. Το πλαίσιο σπουδών, η έρευνα και η διδασκαλία, μπορεί να εστιάσει στα Επτάνησα, αλλά και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα (παραδοσιακές και σύγχρονες καλλιέργειες, αναβίωση και διατήρηση τοπικών προϊόντων) και να αποτελέσει φορέα έρευνας και ανάπτυξης για την ευρύτερη γεωγραφική ενότητα. Η συνεργασία και συμπληρωματική λειτουργία του Τμήματος με άλλους φορείς, όπως π.χ. η Γεωργική Σχολή στο Αργοστόλι (κατά τα πρότυπα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη), συνεταιρισμοί και
αγροτικές ενώσεις, κ.λπ. μπορεί να αποτελέσει ένα δίκτυο φορέων με αναπτυξιακή δυναμική για την αγροτική οικονομία, μια πρόταση βιώσιμη για το μέλλον του ΤΕΙ, που δικαιολογεί την ιδιατερότητα και τη χρησιμότητα της λειτουργίας του. Στην κατεύθυνση αυτή, ας αξιοποιηθούν αδρανείς πόροι και κληροδοτήματα για να καλύψουν τις ελλείψεις της κρατικής χρηματοδότησης.