Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων


Guest

#1

2013-02-09 09:46

Συνεχίστε τον αγώνα και διαδώστε σε όλο τον κόσμο το πνεύμα και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Guest

#2

2013-02-10 09:48

Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων μπορεί να διευρύνει το πεδίο των γνωστικών του αντικειμένων (σύγχρονες τεχνολογίες αγροτικής παραγωγής, γεωργία και κτηνοτροφία, τυποποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, σύγχρονες τεχνολογίες προώθησης και εμπορίας, ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο) με έμφαση στη βιολογική παραγωγή/καλλιέργεια και στην έρευνα-διατήρηση-προώθηση τοπικών προϊόντων και γηγενών ποικιλιών. Το πλαίσιο σπουδών, η έρευνα και η διδασκαλία, μπορεί να εστιάσει στα Επτάνησα, αλλά και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα (παραδοσιακές και σύγχρονες καλλιέργειες, αναβίωση και διατήρηση τοπικών προϊόντων) και να αποτελέσει φορέα έρευνας και ανάπτυξης για την ευρύτερη γεωγραφική ενότητα. Η συνεργασία και συμπληρωματική λειτουργία του Τμήματος με άλλους φορείς, όπως π.χ. η Γεωργική Σχολή στο Αργοστόλι (κατά τα πρότυπα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη), συνεταιρισμοί και
αγροτικές ενώσεις, κ.λπ. μπορεί να αποτελέσει ένα δίκτυο φορέων με αναπτυξιακή δυναμική για την αγροτική οικονομία, μια πρόταση βιώσιμη για το μέλλον του ΤΕΙ, που δικαιολογεί την ιδιατερότητα και τη χρησιμότητα της λειτουργίας του. Στην κατεύθυνση αυτή, ας αξιοποιηθούν αδρανείς πόροι και κληροδοτήματα για να καλύψουν τις ελλείψεις της κρατικής χρηματοδότησης.

Guest

#3

2013-02-10 11:59

Έχουμε έναν τόπο πολύπαθο και πολύ ευλογημένο μαζί.Η γεωγραφική μας θέση ,η ηλιοφάνεια και ο αέρας,είναι από τα σύν στην καλλιέργεια στην χώρα μας.Να προστατεύουμε παιδιά που ξεκινούν ώς φοιτητές να τελείωσουν μία σχολή που αφορά τις βιολογικές καλλιέργειες που είναι βασικό στοιχείο για την σωστή και υγιεινή διατροφή όλων μας.Υποστηρίξτε τους.

Guest

#4

2013-02-12 11:04

Παρακαλώ ενημερώστε με για την όποια νέα-άλλη σας κίνηση, σχετικά με το θέμα, στο satsok541@gmail.com και θεωρήστε με βοηθό σας σε ό,τι χρειάζεστε.
Ευχαριστώ
Μιχαλάκος Κώστας

Guest

#5

2013-02-12 12:04

Πρέπει όλοι οι παράγοντες να καταβάλουν προσπάθεια ώστε το ΤΕΙ να συνδεθεί άμεσα με τον πρωτογενή τομέα του νησιού.
Να ξεφύγει από τη στείρα ακαδημαϊκή του υπόσταση και να δείξει τις πολλαπλές εφαρμογές σε ένα μοναδικό τόπο πρόσφορο για κάθε έκφανση του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.
Να αναδείξει και να βοηθήσει στη διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση του εμπορίου των μοναδικών κεφαλαίων του τόπου μας, των "κοκκινομούρικων προβάτων μας, των εξαιρετικών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων (ντροπή σε αυτούς που μας έβγαλαν εκτός τη φέτα μας που ακόμη και ως λευκο τυρί Κεφαλονιας έχει υψηλότερη τιμή απ' όλες τις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης στην αγορα), στα μοναδικά κρασια μαυροδάφνη και μοσχάτο που είναι ΟΠΑΠ καιδε έχουμε μία-έστω μια έτικεττα, στη ρομπόλα...όπως πρέπει να είναι και όχι όπως την έχουμε καταντήσει. Και τόσα άλλα!


Είναι προς όφελος όλων μας να καταστήσουμε το νησί μας πρότυπο ώς τόπο βιολογικών καλλιεργειών και να εξασφαλίσουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη για το μέλλον του τόπου, των παιδιών μας και των παιδιών που επέλεξαν να έρθουν στο νησί και να σπουδάσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο.