Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων


Guest

/ #5

2013-02-12 12:04

Πρέπει όλοι οι παράγοντες να καταβάλουν προσπάθεια ώστε το ΤΕΙ να συνδεθεί άμεσα με τον πρωτογενή τομέα του νησιού.
Να ξεφύγει από τη στείρα ακαδημαϊκή του υπόσταση και να δείξει τις πολλαπλές εφαρμογές σε ένα μοναδικό τόπο πρόσφορο για κάθε έκφανση του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.
Να αναδείξει και να βοηθήσει στη διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση του εμπορίου των μοναδικών κεφαλαίων του τόπου μας, των "κοκκινομούρικων προβάτων μας, των εξαιρετικών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων (ντροπή σε αυτούς που μας έβγαλαν εκτός τη φέτα μας που ακόμη και ως λευκο τυρί Κεφαλονιας έχει υψηλότερη τιμή απ' όλες τις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης στην αγορα), στα μοναδικά κρασια μαυροδάφνη και μοσχάτο που είναι ΟΠΑΠ καιδε έχουμε μία-έστω μια έτικεττα, στη ρομπόλα...όπως πρέπει να είναι και όχι όπως την έχουμε καταντήσει. Και τόσα άλλα!


Είναι προς όφελος όλων μας να καταστήσουμε το νησί μας πρότυπο ώς τόπο βιολογικών καλλιεργειών και να εξασφαλίσουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη για το μέλλον του τόπου, των παιδιών μας και των παιδιών που επέλεξαν να έρθουν στο νησί και να σπουδάσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο.