Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

 

"Εμείς, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διαμαρτυρόμαστε γιατί μέσω της κατάργησης του Τμήματός μας με την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, το Υπουργείο Παιδείας σε περίοδο κρίσης απαξιώνει τον γεωργικό τομέα και υποβαθμίζει την βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία στη χώρα μας. Επικαλούμαστε την ευαισθησία σας και ζητάμε ην υποστήριξή σας ώστε να μην καταργηθεί το ΤΕΙ μας και το Τμήμα μας να εξακολουθήσει να εκπαιδεύει επιστήμονες στον τομέα της βιολογικής γεωργίας".

 


Καραγαβριηλίδης Νικόλαος    Contact the author of the petition