Za Muzeum romské kultury/ For the Museum of Roma Culture

Quoted post

Štefan Friča

#25 Sloučení s neromským muzeem.

2013-04-08 17:23

Sloučení s neromským muzeem je zřejmě motivováno zcela jinými pohnutkami, než úsporou peněz. Kdyby šlo jen o peníze, tak by jistě byly vhodnější instituce ke sloučení, například některé Památníky. Tam již z hlediska dokumentace logicky není přílišná perspektiva. Co mohlo být zadokumentováno, bylo nejspíš zadokumentováno. Přesto, jich se slučování netýká. Zatímco Muzeum romské kultury, která je živá, má své umělce, tvorbu, živý vývoj, má zaniknout? Nemluvě o dynamickém demografickém vývoji. Stát se za této dynamické křivky, se kterou si absolutně neví rady, neprozíravě zříká významné kulturně-komunikační platformy s romskou komunitou. Muzeum romské kultury navíc není jen muzeem, ale navýsost všestrannou kulturní a vzdělávací institucí. Celé to nedává smysl. Nelze to hodnotit jinak, než jako nikoliv jeden, ale několik obrovských kroků zpět.

Replies


Guest

#27 Re: Sloučení s neromským muzeem.

2013-04-08 18:22:20

#25: Štefan Friča - Sloučení s neromským muzeem. 

 údajně se jedná o jediné romské muzeum na světě. Nevím proč, by zrovna Češi měli platit romské muzeum.

Romové jsou celosvětový národ, tak ať se složí a romské muzeum  si někde zaplatí. Nejlépe v Rumunsku, tam je jich asi nejvíce.

Nebo v Indii, tam romská historie asi začala, tak by to tam bylo nejvhodnější.

My jsme podle Romů údajně rasisté, myslím si, že rasisté nejsme, spíše pitomci, když Romům platíme dávky, ubytování, školy,

zdravotnictví, muzeum a festivaly a ještě si necháme nadávat do rasistů.

Je to vůbec možné???

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook