Geen Fascistische en racistische Omvolkingstheorie in de Universiteit Antwerpen!

Filip Dewinter Is niet welkom in onze Universiteit!

Op 27 oktober geeft Filip Dewinter een lezing over de Omvolkingstheorie, bij gebouw R van de Stadscampus van de UA. Dit is van oorsprong een nazistische theorie die mee aan de basis lag van o.a. de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. Deze theorie wordt nu op nieuwemanieren gebruikt om mensen in West-Europa bang te maken voor mensenmet een andere origine.

Deze theorie wakkert dus bewust xenofobie aan en dreigt zo bestaande
spanningen in onze samenleving nog verder de spits te drijven.

Wij Antwerpenaren, studenten, en inwoners, vinden dat het verspreiden
van het racistische en xenofobe gedachtegoed aan
banden moet worden gelegd.

 

Er is een protest tegen de lezing donderdag om 19u, aan de ingang van Gebouw R van de universiteit, langs de Lange winkelstraat (de ingang staat aangeduid met bordjes van de UA).

Er wordt ook nog een protest georganiseerd, donderdag om 19u bij de stadswaag, https://www.facebook.com/events/853212235716556

 

 

Vragen naar : UAtegenfascisme@rungel.net

 

Sign this Petition

By signing, I authorize UA Tegen Fascisme to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...