Hartbeespoort


In response to repeated requests from the communities around the Hartbeespoort dam the Hartbeespoort Inhabitants Forum (HiF)
requests that the area around the dam be removed from the North West Province and included in Gauteng. The boundary between the two provinces should simply continue along the top of the Magaliesberg mountain range and not deviate from the mountain to take a long circuit south around the dam. Furthermore, the inhabitants ask that Hartbeespoort should not fall under the Madibeng Local Municipality (MPM) and be restored as a Hartbeespoort Local Municipality with full status before the law. This request is based on the democratic and human rights of the individuals who live here to choose who is to govern them and how this community should relate to neighbouring communities. The community shares priorities, standards of living, interests and needs. I vote in favour to remove Harbeespoort from North West Province and to become an autonomous municipality. IF YOU ARE IN AGREEMENT WITH THIS, PLEASE SIGN OUR PETITION BELOW. PS: Your email will NEVER be made public but to make the petition legal we DO need a contact number. Please visit Harties.net for the full document.

Op aandrang van die gemeenskap rondom die Hartbeespoortdam versoek die Hartbeespoort Inwoners Forum (HiF) dat die area om die dam verwyder word uit Noordwes Provinsie en ingelyf word by die Gauteng Provinsie. Die grens tussen die twee provinsies moet eenvoudig bo-op die Magaliesberg voortgaan en nie met ’n ompad na die suide om die dam loop nie. Voorts vra die inwoners dat Hartbeespoort afskei van Madibeng Plaaslike Munisipaliteit (MPM) en herstel word met die regstatus van ’n eie munisipaliteit. Die versoek is gebaseer op die demokratiese en menseregte van die inwoners om te kies wie oor hullle moet regeer en hoe die gemeenskap met naburige dorpe moet skakel. Die gemeenskap deel behoeftes, belange en lewensomstandighede. Ek stem te gunste van die verwydering van Hartbeespoort uit die Noordwes Provinsie en om ’n outonome munisipaliteit te word. AS JY SAAMSTEM MET DIE VERSOEK, TEKEN ASB ONS PETISIE HIERONDER. NB: Jou email sal NOOIT bekend gemaak word nie maar ons BENODIG 'n kontak nommer om die petisie wettiglik in te dien. Besoek asb Harties.net vir die volledige dokument.


Hartbeespoort Inhabitants Forum (HiF)    Contact the author of the petition