Ev İşçisi Kadınların Sosyal Güvence Kapsamına Alınması için

Ev İşçisi Kadınların Sosyal Güvence Kapsamına Alınması için

Gerekli Yasal Düzenlemeler Yapılsın!...

 

Biz aşağıda imzası olan ev işçisi kadınlar;

 

Ev temizliği, aşçılık, çocuk ve hasta bakıcılığı gibi ev hizmetlerinde çalışıyoruz.  İşçi olmamıza rağmen iş yasası kapsamına alınmıyoruz. Hiç birimizin sosyal güvencesi yok ve uğradığımız iş kazalarında sakat kalanlar ve canından olanlar var.

 

Artık buna bir dur demek ve emeğimizin yasal olarak da görünür kılınmasını istiyoruz. Bu bağlamda;

1-      Ev hizmetlerinin iş yasası kapsamına alınmasını,

2-      Ev işçilerinin hiçbir şarta bağlı olmaksızın sosyal güvenlik haklarının verilmesini,

3-      Temizlik, çocuk/hasta/yaşlı bakıcılığı, aşçılık ve tüm ev hizmetlerinde gündelikçi, aylıkçı veya yatılı olarak çalışan ev işçilerinin ve evde parça-başı iş yapan ev eksenli çalışanların sosyal güvenlik çatısı altına alınması için kolay ve uygulanabilir yasal düzenleme yapılmasını,

4-     Kaçak çalışan göçmen ev işçilerinin kölelik koşullarına son verilmesini ve çalışmalarını kısıtlayan engeller ortadan kaldırılmasını,

5-      Evde aile işçiliği yapan ev kadınlarının kocaya ve babaya bağlı olmaksızın sosyal güvenceye kavuşturulmasını ve aile ücreti düzenlemesinin ev kadınlarının emeğinin değerini karşılayacak şekilde yeniden gözden geçirilerek aile ücretinin ev kadınına verilmesini,

 

6-      Gündelikçi, bakıcı, aşçı gibi tüm ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigorta primlerinin EN AZ 5 yıl boyunca genel bütçeden karşılanmasını,

7-      Sigortası hiç yapılmamış kadınlara doğum borçlanması imkânının tanınmasını

 

talep ediyoruz!..

 

Ev işlerinin kadın işi olarak görülmesi ayrımcılık ve cinsiyetçiliktir. Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve ev işlerinin cinsiyetçi yapısının değiştirmeyi olanaklı kılacak politikaların devletin tüm organları tarafından hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.