iranian radiologists

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ارتقای سلامت جامعه و حفظ جان بیماران رسالت سنگین هر پزشک است و در این راستا نقش متولیان سلامت کشور در وزارت بهداشت به عنوان مرجع تربیت نیروی متخصص و سیاست گذاری کلان بهداشتی درمانی امری حیاتی است. رشد و توسعه کشور در جهت دسترسی بیشتر مردم شریف به خدمات پزشکی آرزوی هر ایرانی و بویژه هر پزشک است, اما "کیفیت" خدماتی که ارائه می شود امری مهمتر است و این مهم نباید فدای "کمیت" شود. اگرچه با رعایت جانب انصاف باید اذعان نمود که هنوز کشور عزیزمان به لحاظ شاخص تعداد پزشک به جمعیت کمتر از استاندارد جهانی است, اما افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی بدون اصلاح زیرساخت های آموزشی لازم و بدون توجه به نظر کارشناسان و‌خبرگان و متولیان اصلی اموزش نه تنها کمکی به رسالت والای پزشکی که همانا حراست از جان بیماران است نمی کند, بلکه حتی تهدید کننده سلامت جامعه نیز خواهد بود. هم اکنون که به یمن شجاعت و تلاش های گسترده وزیر محترم بهداشت شاهد تحول عرصه سلامت هستیم ، رادیولوژیست های کشور ضمن تأکید بر لزوم خدمت رسانی بهتر به هموطنان عزیز, منتقد افزایش غیرکارشناسانه و نامتناسب ظرفیت پذیرش دستیاران تخصصی بطور عام و دستیاران رادیولوژی بطور خاص می باشند و آمادگی خود را جهت ارائه راهکارهای لازم برای زمینه سازی تربیت نیروی متخصص کارآمد اعلام  میدارند