Stop the extinction of wolves in Norway!

UPDATE 2018-01-05

Norwegian:

ULVENE TRENGER DIN STEMME NÅ!

Ulveslakt.jpg

Norge er i gang med den største lisensslakta på ulv på 40 år! 16 av 16 ulv er allerede skutt i Julussa- og Osdalsreviret hittil i år. I tillegg kan 26 ulv til skytes.

Ulvens Dag skal til Klima- og Miljødepartementet torsdag 11. januar og vi trenger så mange underskrifter som mulig!

Sammen med Naturvernforbundet, WWF, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr skal vi vise regjeringen at folk flest vil ha ulv i norsk natur!   Samtidig pågår en rettssak, hvor WWF Norge saksøker staten og krever full rettslig gjennomgang av norsk ulveforvaltning, da de mener den strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.   

Signer og del, NÅ!

(Foto: Lånt med tillatelse fra Rovviltets Røst)

 

English:

THE WOLVES NEED YOUR VOICE NOW!

Norway has started the biggest mass slaughter of wolves in 40 years! 15 out of 16 wolves are allready shot in the Julussa and Osdalen pack. In addition, they may kill another 26.

Ulvens Dag will attend a meeting at the Ministry of Climate and Environment on the 11th of January, and we need to bring as many signatures as possible!

Together with Naturvernforbundet, WWF, NOAH and Foreningen Våre Rovdyr, we are going to show the government of Norway that most people want wolves in our nature!

At the same time, a trial is being conducted. World Wildlife Fund Norway is suing the State and demands a total legal review of the wolf management. They hold that the wolf management is unconstitutional, and that it goes against the Norwegian Biodiversity Act and the Bern Convention.

Sign&Share NOW!

(Photo: with permission/Rovviltets Røst)

 

UPDATE 2016-12-20

YES! A great victory is won!

The Minister of Climate and Environment in Norway, Vidar Helgesen, announced to day:

THERE WILL BE NO LICENSED HUNT FOR WOLVES IN THE WOLF ZONES IN NORWAY!

This will reduce the number of wolves that can be hunted from 47 to 15.

Thank you for your support in this important matter for the wolves in Norway.

Best regards
Aga, Marianne and Anders

==============================================

 

Original petition text: 

English:

STOP THE EXTINCTION OF WOLVES IN NORWAY!

We must stand together and show our opposition to the extermination policy that the Norwegian Parliament is planning for!

2017 could be a fatal year for wolves in Norway.

47 from a population of 68 Norwegian wolves are considered to be killed in 2017

This is crazy, terrible and a shame for Norway.
Please help us. Act NOW!
Sign the petition and share this with your friends!

THANK YOU!

Best regards
Ulvens dag

 

Norwegian:

STOPP DEN PLANLAGTE MASSESLAKTEN AV ULV I NORGE!

Vil DU ha en levedyktig bestand av ulv i Norge må du handle NÅ!
Vi må stå sammen og vise vår motstand mot den utrydningspolitikken Stortinget og regjeringen legger opp til.

2017 kan bli et skjebneår for ulven i Norge.

Rovviltnemndene har vedtatt at 47 av en bestand på 68 helnorske ulver kan skytes.

Dette utgjør nesten 70% av alle ulver vi har. Dette er en skam for Norge og strider med forpliktelsen om å ha en levedyktig ulvebestand. 

Ulven hører hjemme i norsk natur, men er kritisk truet som følge av det lave bestandsmålet. Den er en like naturlig del av norsk natur som elg, tiur og rype og må forvaltes på en ansvarlig måte, ikke som et skadedyr. Det finnes forebyggende tiltak mot rovviltskader, å skyte hele ulveflokker skal ikke være ett av dem.

De fleste nordmenn vil ha ulv i Norge, den gjør naturen litt villere og mer spennende. Mange av ulvene forårsaker ikke skade på beitedyr.

Vi krever nå at ansvarlige politikere og myndigheter sørger for at den planlagte masseslakten stoppes!

Signer oppropet og del med dine venner

TUSEN TAKK!

Mvh
Ulvens Dag

 

FaceBook groups:
--> Ulvens Dag
--> WWF Norge
--> NOAH - for dyrs rettigheter
--> Natur og ungdom
--> Rovviltets Røst
--> Foreningen Våre Rovdyr
--> Naturvernforbundet
--> Norsk Ornitologisk Forening
--> Bygdefolk for rovdyr
--> Norges Miljøvernforbund (NMF)
--> Greenpeace Norge
--> Vi som ønsker ulven velkommen i den norske naturen
--> Vern ulven i Østmarka.
--> STOPP slaktingen av ulv i Norge!
--> Østmarka tur og natur

 

JA til ulv i norsk natur!
NEI til utrydningspolitikk!