#KażdaKroplaSięLiczy - Dajmy wszystkim obcokrajowcom możliwość oddawania krwi

Petycja skierowana do Ministerstwa Zdrowia  

Petycja jest skierowana ze względu na fakt, że cudzoziemcy, którzy nie znają języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do wypełnienia kwestionariusza wymaganego przy oddawaniu krwi i również do komunikacji w centrum krwiodawstwa, nie mają możliwości oddawania krwi w Polsce.  

Według statystyk, honorowo oddaje ją niestety coraz mniej Polaków. Często Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Ministerstwo Zdrowia apelują o oddawanie krwi, najbardziej w okresie wakacyjnym, kiedy często brakuje krwi. Krew to najcenniejsze lekarstwo, którego nie można niczym zastąpić. Nie możemy wyprodukować krwi, ale możemy większej liczbie osób mieszkających w Polsce, dać możliwość oddawania krwi, aby pomóc większej liczbie osób w powrocie do zdrowia.   

Ja, niżej podpisana, wnioskuje i żądam: 

- aby cudzoziemcy w Polsce, którzy z wyżej wymienionych powodów, są wykluczeni z możliwości oddawania krwi, mogli oddawać krew.

- aby powyżej opisana sytuacja, została rozwiązana. W tym celu proponuje: kwestionariusz w języku angielskim, możliwość obecności osoby towarzyszącej do tłumaczenia oraz regularny dzień dla osób, które nie mówią po polsku.

Petycja składana jest w interesie publicznym.

Laura-Marie Dombek

Kontakt: ldombek@tratwa.org

Sign this Petition

By signing, I authorize Laura Dombek to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...