Skriv under och låt Elmeskolan stanna kvar på östra sidan.

Din röst och hjälp behövs!

Nu är det bråttom, Vi föräldrar har startat en namninsamling för att få behålla Elmeskolan på den östra sidan av Älmhult. Det innebär att antingen stanna kvar i pailjongerna, eller flytta tillbaka till de gamla lokalerna (Internationella skolan) 

Genom denna insamlingen hoppas vi kunna påverka politikerna i deras beslut ta nästa veckan ( v. 47) 

Vi vill att beslutet ska grunda sig i barnens bästa och behålla den trygga skolenhet som Elmeskolan har. Genom att stanna kvar på östra sidan får våra barn den närhet, trygghet och ta del av den fantastiska mångfalden som finns idag. 

 

Våra barn behöver din röst, skriv under idag!

 

Your voice and help are needed!

 

Time is running out, and now it is urgent, We parents have started a petition to keep Elmeskolan on the eastern side of Älmhult. This means either staying in the pailjongs, or moving back to the old premises (International School) 

Through this petition, we hope to influence the politicians in their decision they need to take next week ( v. 47) 

We want the decision to be based on the best interests of the children and to maintain the safe school unit that Elmeskolan has. By staying on the east side, our children get the closeness, security and enjoy the amazing diversity that exists today. 

Our children need your voice, sign today!

 

 

Sign this Petition

By signing, I authorize Anna Engström to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...