LÅT FIDELIX STANNA

         English        

Our friend Fidelix is in custody in Gävle in Sweden, and the migration Authority decided he will be deported to his homecountry Cameron any day from now. In Cameron he was persecuted because of his sexual orientation, which made him flee to Sweden three years ago. It's illegal to be homosexual in Cameron and is punished with serveral years in prison. It's common with hate crimes and to return would mean a threat for his life. 

He applied for asylum in Sweden three years ago but got a dismissal of the appeal when there wasn't enough proofs of his homosexuality- the Swedish migration Autohrity doesn't believe him. Now he's going to be sent back. We got to do all we can to stop this.

Please help us by writing your name, email adress and where you're from in the list (next to this text), and share with everyone you know as soon as possible, we're in a hurry. 

Thank you so much for your help. 

Love,

 /Josefin Runsteen, Kristin Rosendahl, Johan Graden och Hilda Ekstedt

        Swedish        

Vår vän Fidelix sitter på förvaret i Gävle och kommer att utvisas om en vecka. Han är från Kamerun och blev förföljd på grund av sin sexuella läggning, därför flydde han till Sverige för tre år sedan. I Kamerun är det olagligt att vara homosexuell och det straffas med flera års fängesle. Hatbrott är inget ovanligt och att återvända skulle innebära en fara för hans liv.

Han sökte asyl i Sverige men fick avslag då han inte blev betrodd som homosexuell och därför kommer de nu skicka tillbaka honom. Nu måste vi göra allt vi kan för att stoppa detta.  

Skriv ditt namn och mailadress här och sprid till alla du känner så fort du kan, det är mycket bråttom! <3 

Tack för all hjälp!

/Josefin Runsteen, Kristin Rosendahl, Johan Graden och Hilda Ekstedt

 

 in the picture: Johan Graden, Fidelix Anye Shu and Josefin Runsteen

trio_red1.JPG