تقدیر اعضای هیات علمی علوم پایه از دکتر بهزاد مهکی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر نمکی
مقام عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و ادب

احتراما ضمن تقدیر ویژه از زحمات و نگاه کاملا همراه و حمایت گرانه جنابعالی در احقاق حقوق اعضای هیات علمی و به طور ویژه موضوع ترمیم حقوق, به استحضار می رساند جناب آقای دکتر بهزاد مهکی, عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, طی 4 سال گذشته با تلاش های خستگی ناپذیر و بدون چشمداشت, توانسته است با تجمیع توان اعضای هیئت علمی علوم پایه وزارت متبوع و تعامل حداکثری با مدیران و متولیان امر, اقدامات ارزشمندی در خصوص امور صنفی اعضای هیات علمی انجام دهد.

نمونه بارز این تلاش ها, رایزنی های فشرده, مستمر و مجاهدت گونه ایشان طی یک سال گذشته جهت ترمیم حقوق اعضای هیات علمی بود که با صبر کم نظیر و تاکید مداوم بر حفظ آرامش , احترام و قانونمداری همراه بود.

از جنابعالی درخواست داریم ضمن تقدیر رسمی شایسته از ایشان , دستور فرمایید مدیران و حوزه های مرتبط, همکاری حداکثری را با ایشان جهت ثبت رسمی کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.

اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

رونوشت:
دکتر محمودرضا مرادی, رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
دکتر بهزاد مهکی, دانشیار گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...