Miratalon puolesta - Support Mira House - Stöd till Mirahuset

 

Dear friends of Miratalo - Mirahuset - Mira House !
We ask you to sign the letter to City Board Vaasa. It is about our future and possibility to be in the same position in Mira House we have been and we are since 2006. Now Cultural Department wants to throw MIRA out, it means that we loose a Multicultural meeting place for all societies and people. Come and sign the letter:
***
VASTUSTAMME KANSAINVÄLISEN KULTTUURISEURA MIRA RY:N JA KAUPUNGIN VÄLISEN KÄYTTÖ- JA HALLINTASOPIMUKSEN PURKAMISTA
Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry on perusti Miratalon 1.1.2006, joka on allekirjoittaneiden yhteinen kohtaamispaikka. Emme hyväksy sitä, että Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta on 26.11.2014 irtisanonut käyttö- ja hallintasopimuksen. Me allekirjoittaneet haluamme, että Miratalo pysyy kohtaamispaikkana ja Mira ry jatkaa toimintaa kuten tähänkin asti.
***
VI MOTSÄTTER OSS UPPSÄGNINGEN AV HYRESAVTALET MELLAN STADEN OCH INTERNATIONELLA KULTURSÄLLSKAPET MIRA
Internationella kultursällskapet Mira grundade Mirahuset 1.1.2006, som är vår gemensamma mötesplats. Vi godkänner inte, att stadens kultur- och biblioteksnämnd har den 26.11.20014 sagt upp hyresavtalet med sällskapet. Vi undertecknade vill, att Mirahuset fortsätter att existera och att Kultursällskapet Mira fortsätter verksamheter i huset som tidigare.

***

 Kaupunginhallitus 03.02.2014 §45


”Vaasan kaupunki neuvottelee yhdistyksen kanssa siitä, miten yhteistyötä ja toimintatapoja
voitaisiin yhdessä kehittää. Kaupungin nuoriso-osaston, Arbiksen ja Vaasa-opiston
kanssa voitaisiin esim. sopia sisäisen vuokratason käyttämisestä ja kiinteistä ajankohdista
kaupungin omien kurssien ja toiminnan järjestämiseksi.”

Stadsstyrelsen 03.02.2014  §45

Vasa stad förhandlar med föreningen om hur man tillsammans skulle kunna utveckla
samarbetet och verksamhetssätten. Tillsammans med stadens ungdomsavdelning, Arbis
och Vaasa-opisto skulle man t.ex. kunna komma överens om att använda intern
hyresnivå och om fasta tider då stadens egna kurser och verksamheter ordnas.

***

On valitettavaa, että asiat menevät yleensäkin niin päin, että ensin virkamiehet ja poliittiset elimet valmistelevat asioita ja tekevät päätökset, ennen kuin asia tulee julkisuuteen. Sen jälkeen on hyvin vaikea saada mihinkään muutosta. Tämä on hyvin tavallista yritystenkin organisaatiomuutoksissa; kun työntekijät kysyvät uusista suunnitelmista niin johtoporras vastaa, että on liian aikaista kertoa mitään, kun kaikki on vielä niin alkuvaiheessa. Tämä vastaus toistetaan aina siihen saakka, kunnes päätökset on tehty. Sen jälkeen vastaus kuuluu, että nyt on liian myöhäistä muuttaa mitään, kun kaikki on jo valmistelut niin pitkälle.

Jos Miratalon toiminnassa on todellista ja hyvään täähtäävää muutostarvetta, asia olisi pitänyt hoitaa aivan toisella tavalla kuin se nyt on tehty. Lähdetään nyt siitä, että se, mitä lautakunta ja kaupungin edustajat ovat sanoneet on totta. Eli:

- halutaan tukea ja kehittää monikulttuurista toimintaa.
- halutaan että Mira ry jatkaa hyvää toimintaansa.
- halutaan monipuolistaa ja lisätä talon käyttöä.
- halutaan järkeistää talouspuolta ja tilojen varauskäytäntöä.

Eikö tässä olisi ollut - ja on edelleen - luonnollista, että menetellään tähän tapaan:

 

- kulttuurilautakunta ja kaupungin edustajat kutsuvat Miran hallituksen neuvotteluun, jossa keskustellaan muutostarpeesta ja sovitaan mitä tehdään ja miten.
- Miran pitkäaikaista ja hyvin juurtunutta osaamista hyödynnetään, sopimalla että se jatkaa paikan isännöimistä.
- kaikki yhdistykset jotka ovat nyt nauttineet Miratalon tarjoamista mahdollisuuksista ja palveluista voivat jatkaa kuten ennen.
- uusia halukkaita yhdistyksiä ja toimintamuotoja jotka sopivat joukkoon selvitetään ja lisätään.
- kaupunki ja lautakunta sopivat, miten rahoja pyöritellään, jotta kaikki toimii parhaalla tavalla.
- mitään ei lakkauteta eikä sopimuksia irtisanota siten, että syntyy aukko, vaan tehdään uudet, yhdessä sovitut sopimukset, jotka mahdollistavat liukuvan siirron uuteen, ennen kuin nykyiset loppuvat.

 

(Göran Ekström)